Tussen half maart en eind april daalde het aantal ontslagen door de werkgever met een derde. De helft minder werknemers nam in die periode van lockdownmaatregelen zelf ontslag, tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De felle daling was er zowel voor de ontslagen omwille van een faillissement, als omwille van dringende reden of door overmacht. Idem voor de aanwervingen. Hier noteerde Securex op basis van een steekproef bij bijna 24.400 bedrijven en bijna 165.000 werknemers uit de private sector een terugval met 59 procent bij de tijdelijke contracten. Bij de contracten van onbepaalde duur is er een minus van 40 procent. Bij de arbeiders namen de aanwervingen feller af dan bij de bedienden. "De maatregelen van de overheid, zoals de hinderpremie en de systemen van tijdelijke werkloosheid, lijken hun effect te hebben, want de afgelopen zes weken kwam de arbeidsmarkt tot stilstand", zegt directeur HR Research Frank Vander Sijpe in een persbericht. "Werkgevers kunnen op die manier ook nu hun werknemers behouden." Zodra de economie opnieuw opstart, verwacht Securex dat de krapte op de arbeidsmarkt voor heel wat functies (zorgsector, onderwijs, technische beroepen ... ) zal blijven gelden. (Belga)

Tussen half maart en eind april daalde het aantal ontslagen door de werkgever met een derde. De helft minder werknemers nam in die periode van lockdownmaatregelen zelf ontslag, tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De felle daling was er zowel voor de ontslagen omwille van een faillissement, als omwille van dringende reden of door overmacht. Idem voor de aanwervingen. Hier noteerde Securex op basis van een steekproef bij bijna 24.400 bedrijven en bijna 165.000 werknemers uit de private sector een terugval met 59 procent bij de tijdelijke contracten. Bij de contracten van onbepaalde duur is er een minus van 40 procent. Bij de arbeiders namen de aanwervingen feller af dan bij de bedienden. "De maatregelen van de overheid, zoals de hinderpremie en de systemen van tijdelijke werkloosheid, lijken hun effect te hebben, want de afgelopen zes weken kwam de arbeidsmarkt tot stilstand", zegt directeur HR Research Frank Vander Sijpe in een persbericht. "Werkgevers kunnen op die manier ook nu hun werknemers behouden." Zodra de economie opnieuw opstart, verwacht Securex dat de krapte op de arbeidsmarkt voor heel wat functies (zorgsector, onderwijs, technische beroepen ... ) zal blijven gelden. (Belga)