Securex doelt met de beschikbare tijd op het totaal van de te presteren tijd en de niet te presteren tijd, zoals bijvoorbeeld verlof en feestdagen, thematische verloven en overuren. De daling was voor een groot deel te wijten aan ziekte. Andere types van afwezigheden werden hierdoor minder aangevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om educatief verlof, verlofdagen en familiaal verlof. "Bedrijven zoeken naar alle mogelijke manieren om hun personeel tijdelijk minder te doen werken om de crisis uit te zweten", zegt expert Heidi Verlinden van Securex. Daarnaast werd vastgesteld dat werknemers hun verlof uitstellen. In maart 2020 werden door de werknemers ook minder overuren gepresteerd. Bij de arbeiders werd op dat vlak een daling met 28 procent opgetekend, bij de bedienden was dat een afname met 32 procent. Maar er zijn ook uitzonderingen op de regel. Zo vroegen fabrikanten van medische uitrustingen, plexiglas en telecommunicatie hun werknemers net massaal om meer overuren te doen. Hetzelfde gold voor bijvoorbeeld organisaties in de gezondheidszorg en de voedingsnijverheid. Opmerkelijk: zelfs de bibliotheken presteerden overuren. Securex hield een steekproef bij 194.124 werknemers en 27.489 ondernemingen in de privésector. De resultaten zijn volgens de HR-dienstverlener indicatief en het is mogelijk dat werkgevers de komende weken nog correcties doorgeven. (Belga)

Securex doelt met de beschikbare tijd op het totaal van de te presteren tijd en de niet te presteren tijd, zoals bijvoorbeeld verlof en feestdagen, thematische verloven en overuren. De daling was voor een groot deel te wijten aan ziekte. Andere types van afwezigheden werden hierdoor minder aangevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om educatief verlof, verlofdagen en familiaal verlof. "Bedrijven zoeken naar alle mogelijke manieren om hun personeel tijdelijk minder te doen werken om de crisis uit te zweten", zegt expert Heidi Verlinden van Securex. Daarnaast werd vastgesteld dat werknemers hun verlof uitstellen. In maart 2020 werden door de werknemers ook minder overuren gepresteerd. Bij de arbeiders werd op dat vlak een daling met 28 procent opgetekend, bij de bedienden was dat een afname met 32 procent. Maar er zijn ook uitzonderingen op de regel. Zo vroegen fabrikanten van medische uitrustingen, plexiglas en telecommunicatie hun werknemers net massaal om meer overuren te doen. Hetzelfde gold voor bijvoorbeeld organisaties in de gezondheidszorg en de voedingsnijverheid. Opmerkelijk: zelfs de bibliotheken presteerden overuren. Securex hield een steekproef bij 194.124 werknemers en 27.489 ondernemingen in de privésector. De resultaten zijn volgens de HR-dienstverlener indicatief en het is mogelijk dat werkgevers de komende weken nog correcties doorgeven. (Belga)