De cijfers geven het aantal gewerkte dagen ten opzichte van het totaal te werken dagen (beschikbare tijd) weer. Van de honderd theoretisch te werken dagen zijn er tachtig effectief gewerkt. Het gaat dus niet om het percentage werknemers dat gewerkt heeft. In sommige sectoren ligt het cijfer hoger. De bank- en verzekeringssector haalt bijvoorbeeld bijna negen op de tien dagen, of 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook in de gas- en elektriciteitssector ligt de activiteit hoog. Maar het werkritme is dus niet in alle sectoren hernomen, denk pakweg aan de kappers of de horeca. In de gesloten kappers- en welnesssector is er maar sprake van 6 procent gewerkte dagen, een daling met 76 procent. De sector is gesloten, de 6 procent heeft betrekking op de onlineverkoop van producten en het onderhoud van salons, verduidelijkt SD Worx. In de horeca staat het peil op 32,2 procent van de gewerkte dagen (daling met 76 pct). Vele zaken organiseren nu een afhaaldienst en de hotels zijn niet verplicht gesloten. Het HR-bedrijf wijst er tot slot ook op dat de tijdelijke werkloosheid nog steeds 3,79 procent bedraagt, een lichte stijging tegenover de voorgaande maand. De cijfers zijn berekend op basis van de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de Belgische privésector. (Belga)

De cijfers geven het aantal gewerkte dagen ten opzichte van het totaal te werken dagen (beschikbare tijd) weer. Van de honderd theoretisch te werken dagen zijn er tachtig effectief gewerkt. Het gaat dus niet om het percentage werknemers dat gewerkt heeft. In sommige sectoren ligt het cijfer hoger. De bank- en verzekeringssector haalt bijvoorbeeld bijna negen op de tien dagen, of 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook in de gas- en elektriciteitssector ligt de activiteit hoog. Maar het werkritme is dus niet in alle sectoren hernomen, denk pakweg aan de kappers of de horeca. In de gesloten kappers- en welnesssector is er maar sprake van 6 procent gewerkte dagen, een daling met 76 procent. De sector is gesloten, de 6 procent heeft betrekking op de onlineverkoop van producten en het onderhoud van salons, verduidelijkt SD Worx. In de horeca staat het peil op 32,2 procent van de gewerkte dagen (daling met 76 pct). Vele zaken organiseren nu een afhaaldienst en de hotels zijn niet verplicht gesloten. Het HR-bedrijf wijst er tot slot ook op dat de tijdelijke werkloosheid nog steeds 3,79 procent bedraagt, een lichte stijging tegenover de voorgaande maand. De cijfers zijn berekend op basis van de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de Belgische privésector. (Belga)