Het begrotingstekort bedroeg nog 28 miljard euro, tegen ruim 41 miljard euro in 2020. Dat het tekort kleiner werd, is volgens het INR te danken aan het economisch herstel: de Belgische economie groeide met meer dan 6 procent en dat leidde tot bijna 21 miljard euro meer ontvangsten. Ook het afbouwen van de coronasteunmaatregelen speelde een rol. De overheid gaf voor zowat 6 miljard euro minder coronasteun uit. Het INR wijst er wel op dat een begrotingstekort van 5,5 procent nog altijd "een ongewoon hoog niveau" is. Ook de overheidsschuld verbeterde tegenover 2020. Toen was die omhooggeschoten van minder dan 100 procent naar 112,8 procent van het bbp. In 2021 daalde de overheidsschuld procentueel weer een beetje, tot 108,2 procent van het bbp. Nominaal bedraagt de schuld bijna 550 miljard euro. (Belga)

Het begrotingstekort bedroeg nog 28 miljard euro, tegen ruim 41 miljard euro in 2020. Dat het tekort kleiner werd, is volgens het INR te danken aan het economisch herstel: de Belgische economie groeide met meer dan 6 procent en dat leidde tot bijna 21 miljard euro meer ontvangsten. Ook het afbouwen van de coronasteunmaatregelen speelde een rol. De overheid gaf voor zowat 6 miljard euro minder coronasteun uit. Het INR wijst er wel op dat een begrotingstekort van 5,5 procent nog altijd "een ongewoon hoog niveau" is. Ook de overheidsschuld verbeterde tegenover 2020. Toen was die omhooggeschoten van minder dan 100 procent naar 112,8 procent van het bbp. In 2021 daalde de overheidsschuld procentueel weer een beetje, tot 108,2 procent van het bbp. Nominaal bedraagt de schuld bijna 550 miljard euro. (Belga)