De ticketverkoop via de loketten is de afgelopen twee jaar afgekalfd van 72 naar 57 procent van de vervoersbewijzen. Daar staat tegenover dat het aandeel verkochte biljetten via automaten is opgelopen tot meer dan 1 miljoen per maand en de jongste 24 maanden verviervoudigde tot 35 procent. Dat nieuws kwam in de marge van een persconferentie die het spoorbedrijf vanmiddag organiseerde. Tijdens de persconferentie maakte spoorbaas Jo Cornu ook de resultaten bekend van een benchmarkstudie van McKinsey naar de efficiëntie van het spoorbedrijf en gaf hij uitleg over de veelbesproken audit van Ernst & Young naar het functioneren van de vastgoeddochters Eurostation, Eurogare en Euro Immo Star.

Minder inkomsten, meer kosten

"De NMBS is minder efficiënt dan andere Europese spoorbedrijven"

De NMBS is minder efficiënt dan andere Europese spoorbedrijven, zo blijkt uit de benchmarking die McKinsey maakte op basis van de resultaten 2013. Het adviesbureau vergeleek NMBS met vier concurrenten. Daaruit blijkt dat per gereden kilometer de Belgische spoorwegoperator 9 procent meer kosten maakt dan het Europese gemiddelde. En dat zelfs zonder de hoge rijpadvergoedingen die NMBS aan infrastructuurbeheerder Infrabel betaalt. Belangrijker is bovendien dat de commerciële inkomsten _ lees de verkoop van biljetten _ van de spoorwegoperator 34 procent lager liggen dan het gemiddelde.

Het standaardtarief van een ticket in tweede klasse ligt bij de NMBS zelfs 45 procent lager dan in vijftien andere West-Europese landen. Cornu wil daarom de tarievenpolitiek aanpakken en de kosten van de ticketverkoop verlagen. Dat kan behalve door het toepassen van flexibele tarieven onder andere door het inzetten op automaten, internetverkoop en minder op loketten.

"Maar onze problemen zijn niet opgelost door de tarieven te verhogen", zegt Cornu. "We trekken ook minder reizigers per station. In onbemande stopplaatsen loopt dat zelfs op tot 221 procent minder reizigers dan het gemiddelde. Ik heb daarmee niet gezegd dat we stopplaatsen moeten sluiten, maar het spreekt voor zich dat onze dotatie met 663 miljoen verminderen niet zonder gevolgen kan blijven. Of we landelijke stations moeten behouden is een politieke keuze. Ik presenteer zo transparant mogelijk waar dit bedrijf staat."

In die context werkt minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) aan een moderniseringsplan voor de NMBS. Dat plan zal de speelruimte van de spoorwegmaatschappij voor de komende jaren vastleggen.

Vastgoed doorgelicht

Vandaag vergaderde de raad van bestuur van NMBS ook over de audit die Ernst & Young uitvoerde over de werking van vastgoeddochters Eurostation, Eurogare en Euro Immo Star. Uit die audit bleek dat in de business zelf geen onregelmatigheden gebeurden, maar dat bij de financiële stromen en de manier waarop ernstige vragen te stellen zijn. Zo zijn er hoge restaurant- en reiskosten en werden sommige opdrachten onterecht zonder aanbesteding toegekend.

Naar verluidt zullen de raden van bestuur van de betrokken dochterondernemingen de nodige stappen zetten met betrekking tot de betrokkenen. Over de positie van voorzitter Fontinoy wilde de CEO zich niet uitspreken.

De ticketverkoop via de loketten is de afgelopen twee jaar afgekalfd van 72 naar 57 procent van de vervoersbewijzen. Daar staat tegenover dat het aandeel verkochte biljetten via automaten is opgelopen tot meer dan 1 miljoen per maand en de jongste 24 maanden verviervoudigde tot 35 procent. Dat nieuws kwam in de marge van een persconferentie die het spoorbedrijf vanmiddag organiseerde. Tijdens de persconferentie maakte spoorbaas Jo Cornu ook de resultaten bekend van een benchmarkstudie van McKinsey naar de efficiëntie van het spoorbedrijf en gaf hij uitleg over de veelbesproken audit van Ernst & Young naar het functioneren van de vastgoeddochters Eurostation, Eurogare en Euro Immo Star.De NMBS is minder efficiënt dan andere Europese spoorbedrijven, zo blijkt uit de benchmarking die McKinsey maakte op basis van de resultaten 2013. Het adviesbureau vergeleek NMBS met vier concurrenten. Daaruit blijkt dat per gereden kilometer de Belgische spoorwegoperator 9 procent meer kosten maakt dan het Europese gemiddelde. En dat zelfs zonder de hoge rijpadvergoedingen die NMBS aan infrastructuurbeheerder Infrabel betaalt. Belangrijker is bovendien dat de commerciële inkomsten _ lees de verkoop van biljetten _ van de spoorwegoperator 34 procent lager liggen dan het gemiddelde. Het standaardtarief van een ticket in tweede klasse ligt bij de NMBS zelfs 45 procent lager dan in vijftien andere West-Europese landen. Cornu wil daarom de tarievenpolitiek aanpakken en de kosten van de ticketverkoop verlagen. Dat kan behalve door het toepassen van flexibele tarieven onder andere door het inzetten op automaten, internetverkoop en minder op loketten. "Maar onze problemen zijn niet opgelost door de tarieven te verhogen", zegt Cornu. "We trekken ook minder reizigers per station. In onbemande stopplaatsen loopt dat zelfs op tot 221 procent minder reizigers dan het gemiddelde. Ik heb daarmee niet gezegd dat we stopplaatsen moeten sluiten, maar het spreekt voor zich dat onze dotatie met 663 miljoen verminderen niet zonder gevolgen kan blijven. Of we landelijke stations moeten behouden is een politieke keuze. Ik presenteer zo transparant mogelijk waar dit bedrijf staat." In die context werkt minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) aan een moderniseringsplan voor de NMBS. Dat plan zal de speelruimte van de spoorwegmaatschappij voor de komende jaren vastleggen. Vandaag vergaderde de raad van bestuur van NMBS ook over de audit die Ernst & Young uitvoerde over de werking van vastgoeddochters Eurostation, Eurogare en Euro Immo Star. Uit die audit bleek dat in de business zelf geen onregelmatigheden gebeurden, maar dat bij de financiële stromen en de manier waarop ernstige vragen te stellen zijn. Zo zijn er hoge restaurant- en reiskosten en werden sommige opdrachten onterecht zonder aanbesteding toegekend. Naar verluidt zullen de raden van bestuur van de betrokken dochterondernemingen de nodige stappen zetten met betrekking tot de betrokkenen. Over de positie van voorzitter Fontinoy wilde de CEO zich niet uitspreken.