Dinsdag had de directie van Cora België in een ondernemingsraad nog een herkapitalisatie van 25 miljoen euro bevestigd. De directie van Cora België had eerder te kennen gegeven "niet de intentie te hebben om een plan voor collectief ontslag te lanceren". "Hetgeen ik vastgesteld heb tijdens de ontmoeting donderdag, is dat de directie toch 120 voltijdse banen wil schrappen. Ze wil dat doen via natuurlijk verloop, met reeds een impact op de cijfers vanaf dit jaar. Ik betwijfel nochtans of werknemers die 2,5 jaar geleden tijdens de voorgaande herstructurering geweigerd hebben om op te stappen, dat vandaag wel willen doen", aldus Delmée. De directie zou ook een reeks andere maatregelen aangekondigd hebben. "Het gaat misschien niet om een herstructureringsplan, maar het is echt een voorstel om de sociale verworvenheden in het bedrijf af te bouwen", aldus de vakbondsvrouw. Vrijdag zijn er verschillende algemene vergaderingen gepland in de winkels van de groep Cora. (Belga)

Dinsdag had de directie van Cora België in een ondernemingsraad nog een herkapitalisatie van 25 miljoen euro bevestigd. De directie van Cora België had eerder te kennen gegeven "niet de intentie te hebben om een plan voor collectief ontslag te lanceren". "Hetgeen ik vastgesteld heb tijdens de ontmoeting donderdag, is dat de directie toch 120 voltijdse banen wil schrappen. Ze wil dat doen via natuurlijk verloop, met reeds een impact op de cijfers vanaf dit jaar. Ik betwijfel nochtans of werknemers die 2,5 jaar geleden tijdens de voorgaande herstructurering geweigerd hebben om op te stappen, dat vandaag wel willen doen", aldus Delmée. De directie zou ook een reeks andere maatregelen aangekondigd hebben. "Het gaat misschien niet om een herstructureringsplan, maar het is echt een voorstel om de sociale verworvenheden in het bedrijf af te bouwen", aldus de vakbondsvrouw. Vrijdag zijn er verschillende algemene vergaderingen gepland in de winkels van de groep Cora. (Belga)