Wanneer bijvoorbeeld "Cayla" online is, kunnen kinderen de pop vragen stellen. Een speciale app zet het gesproken woord in tekst om, zoekt een antwoord op het internet en laat de pop antwoorden. Volgens consumentenrechtenorganisaties kan evenwel iedereen die zich in de buurt van de pop bevindt en over een bluetooth-verbinding beschikt, verbinding maken met de pop en zo communiceren met kinderen. Daarnaast zijn er ook privacyproblemen, klinkt het. Alles wat kinderen de pop vertellen, wordt doorgegeven aan een Amerikaans bedrijf en mogelijk ook aan anderen. (Belga)

Wanneer bijvoorbeeld "Cayla" online is, kunnen kinderen de pop vragen stellen. Een speciale app zet het gesproken woord in tekst om, zoekt een antwoord op het internet en laat de pop antwoorden. Volgens consumentenrechtenorganisaties kan evenwel iedereen die zich in de buurt van de pop bevindt en over een bluetooth-verbinding beschikt, verbinding maken met de pop en zo communiceren met kinderen. Daarnaast zijn er ook privacyproblemen, klinkt het. Alles wat kinderen de pop vertellen, wordt doorgegeven aan een Amerikaans bedrijf en mogelijk ook aan anderen. (Belga)