Ter compensatie voor de lage melkprijzen, werd in augustus in het ketenoverleg (met daarin landbouwers, industrie en warenhuizen) afgesproken dat de melkboeren een eenmalige toeslag zouden krijgen. Die bedraagt 2,7 cent per liter geproduceerde melk, goed voor in totaal naar schatting 46 miljoen euro. Concreet zouden de warenhuizen 14 cent per liter verkochte melk in een fonds storten, van waaruit de melkveehouders dan zouden worden betaald. Afspraken over hoe de warenhuizen dat zouden doen, werden er niet gemaakt. Ten tijde van het akkoord was wel te horen dat de consument waarschijnlijk niet alles op zijn bord zou krijgen. In de praktijk was dat wel het geval, zo stelde het Prijzenobservatorium vast. Zo werd melk in de winkel in september, toen het akkoord in werking trad, fors duurder. "De prijzen van volle en halfvolle melk voor zowel A-merken als huismerken en eersteprijsproducten lagen in de periode september-oktober 14 à 17 cent per liter hoger dan in augustus 2015", stelt Peter Van Herreweghe van het Prijzenobservatorium in een persbericht. "De warenhuizen hebben er bijgevolg voor gekozen om de verschuldigde bijdrage aan het fonds voor de melkveehouders integraal door te rekenen aan de consument." (Belga)

Ter compensatie voor de lage melkprijzen, werd in augustus in het ketenoverleg (met daarin landbouwers, industrie en warenhuizen) afgesproken dat de melkboeren een eenmalige toeslag zouden krijgen. Die bedraagt 2,7 cent per liter geproduceerde melk, goed voor in totaal naar schatting 46 miljoen euro. Concreet zouden de warenhuizen 14 cent per liter verkochte melk in een fonds storten, van waaruit de melkveehouders dan zouden worden betaald. Afspraken over hoe de warenhuizen dat zouden doen, werden er niet gemaakt. Ten tijde van het akkoord was wel te horen dat de consument waarschijnlijk niet alles op zijn bord zou krijgen. In de praktijk was dat wel het geval, zo stelde het Prijzenobservatorium vast. Zo werd melk in de winkel in september, toen het akkoord in werking trad, fors duurder. "De prijzen van volle en halfvolle melk voor zowel A-merken als huismerken en eersteprijsproducten lagen in de periode september-oktober 14 à 17 cent per liter hoger dan in augustus 2015", stelt Peter Van Herreweghe van het Prijzenobservatorium in een persbericht. "De warenhuizen hebben er bijgevolg voor gekozen om de verschuldigde bijdrage aan het fonds voor de melkveehouders integraal door te rekenen aan de consument." (Belga)