Delaware - de naam doet iets anders vermoeden - is van oorsprong een Kortrijks bedrijf. Het is ondertussen een internationale consultinggroep met een focus op digitale transformatie en ICT-dienstverlening. Ze telt 2600 medewerkers in 14 landen. Delaware heeft nu dFund opgericht, een zusterbedrijf dat in beloftevolle techstarters investeert. "Er is een enorme golf aan de gang in de ontwikkeling van nieuwe softwareproducten", zegt Thierry Bruneel van Delaware en dFund. "Uit een strategische oefening was gekomen dat Delaware daar veel expertise in heeft. We bouwen al jaren software voor onze klanten, maar Delaware zelf is vooral gefocust op dienstverlening. D...

Delaware - de naam doet iets anders vermoeden - is van oorsprong een Kortrijks bedrijf. Het is ondertussen een internationale consultinggroep met een focus op digitale transformatie en ICT-dienstverlening. Ze telt 2600 medewerkers in 14 landen. Delaware heeft nu dFund opgericht, een zusterbedrijf dat in beloftevolle techstarters investeert. "Er is een enorme golf aan de gang in de ontwikkeling van nieuwe softwareproducten", zegt Thierry Bruneel van Delaware en dFund. "Uit een strategische oefening was gekomen dat Delaware daar veel expertise in heeft. We bouwen al jaren software voor onze klanten, maar Delaware zelf is vooral gefocust op dienstverlening. Daarom zagen we de nood aan een aparte organisatie die zich volledig kan focussen op die totaal andere business van het maken en commercialiseren van software. Het is de bedoeling extra groei en tewerkstelling te genereren. Delaware kan de jonge techbedrijven in kwestie ook gemakkelijk in contact brengen met onze klanten. DFund opereert wel volledig onafhankelijk van Delaware. We willen zes bedrijven per jaar ondersteunen. Dit voorjaar liep er een procedure om alvast de eerste drie te selecteren. We zijn gestart met zo'n 25 kandidaten, waarvan er uiteindelijk zes mochten pitchen voor onze eigen 'Dragon's Den' waar de jury voornamelijk bestond uit externe experts. De jury koos voor FixForm en The Vault. Samen met 24Flow, een spin-off van ons dochterbedrijf Scalefactory, worden zij de eerste lichting. 24Flow hadden we al beloofd te ondersteunen voor dFund opgericht was."Met dFund steekt Delaware een eerste teen in een zal zeer drukbevolkte zee van incubatoren en andere begeleiders van jonge techbedrijven in België. Bruneel is zich daar van bewust, maar wijst erop dat de sterke link met Delaware voor een duidelijke positionering zorgt. "De geselecteerde start-ups ondersteunen we met 100.000 euro in cash en dan nog begeleiding ter waarde van 100.000 euro. Dat laatste onderdeel kunnen we volledig op maat maken van elke deelnemer. Bij Delaware kunnen we putten uit een zeer diverse groep aan experts in binnen- en buitenland, waardoor die niet-financiële ondersteuning voor de meeste starters wellicht nog waardevoller zal zijn dan de kapitaalinjectie. De aanloop naar deze eerste lichting heeft ons ook waardevolle lessen opgeleverd. Ons programma is het meest geschikt voor startende bedrijven die nog volop werken aan hun strategie en niet per se al omzet draaien, de seed- of pre-seedfase. We merkten ook dat de externe juryleden veel meer de klemtoon legden op de oprichters in plaats van de technologie achter het bedrijf.""We gaan bij de volgende Dragon's Den in november daarom een iets andere selectiefilosofie hanteren en meer gewicht geven aan een eerste evaluatie van het team. Of de starters al dan niet al inkomsten hebben, zal minder doorwegen. De focus blijft wel liggen op techbedrijven die mikken op de zakelijke markt. Geografisch zal de klemtoon blijven liggen op België, maar we rekruteren ook actief deelnemers in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk."