Volgens Kasper Peters van Roland Berger is de kans groot dat een van de vier Belgische grootbanken opgaat in een andere. Ook overnames van kleinere instellingen behoren tot de mogelijkheden.

De verklaring voor deze evolutie ligt bij de zwakke rendabiliteit van de Belgische banken. Die is op haar beurt een gevolg van enerzijds de lage inkomsten die banken halen uit kredieten en anderzijds de zware kostenstructuur. De banken hopen de komende jaren wel de marges op kredieten te verhogen, maar de vraag is of de klant dat zal toelaten in een landschap waar de concurrentie sterk speelt.

Ook de kosten dalen niet substantieel, vrezen de banken. De bankheffingen stijgen, de digitalisering vergt een pak investeringen, en twee derde van de kosten zijn personeelskosten, die door de automatische loonindexering moeilijk beheersbaar zijn.

Een nieuw consolidatiefase kan leiden tot een herprijzing van de kredieten en een gunstig effect hebben op de rendabiliteit, oordeelt Roland Berger. Ook de verwachte komst van nieuwe spelers zoals telecom- en internetbedrijven op de bankenmarkt kan dit proces versnellen. "De Belgische banken gaan de komende jaren uit van het beperkt rendement op eigen vermogen tussen 5 à 10 procent. Als ze moeten concurreren met zwaargewichten als Google of Facebook kunnen ze beter sterk staan."

Volgens Kasper Peters van Roland Berger is de kans groot dat een van de vier Belgische grootbanken opgaat in een andere. Ook overnames van kleinere instellingen behoren tot de mogelijkheden.De verklaring voor deze evolutie ligt bij de zwakke rendabiliteit van de Belgische banken. Die is op haar beurt een gevolg van enerzijds de lage inkomsten die banken halen uit kredieten en anderzijds de zware kostenstructuur. De banken hopen de komende jaren wel de marges op kredieten te verhogen, maar de vraag is of de klant dat zal toelaten in een landschap waar de concurrentie sterk speelt.Ook de kosten dalen niet substantieel, vrezen de banken. De bankheffingen stijgen, de digitalisering vergt een pak investeringen, en twee derde van de kosten zijn personeelskosten, die door de automatische loonindexering moeilijk beheersbaar zijn. Een nieuw consolidatiefase kan leiden tot een herprijzing van de kredieten en een gunstig effect hebben op de rendabiliteit, oordeelt Roland Berger. Ook de verwachte komst van nieuwe spelers zoals telecom- en internetbedrijven op de bankenmarkt kan dit proces versnellen. "De Belgische banken gaan de komende jaren uit van het beperkt rendement op eigen vermogen tussen 5 à 10 procent. Als ze moeten concurreren met zwaargewichten als Google of Facebook kunnen ze beter sterk staan."