In het jaarverslag van vorig jaar kondigde Colruyt al aan dat directieleden en bestuurders de in juni 2015 bekendgemaakte mededingingsboete zouden voelen in hun portefeuille. De bestuurders kregen eenmalig een jaarvergoeding van 86.000 in plaats van 91.000 euro voor de uitoefening van hun mandaat en van de directieleden werd de variabele bonus berekend op de resultaten na aftrek van de boete. Het loon van Jef Colruyt bestond in boekjaar 2015/2016 uit een onveranderd basissalaris van 623.580 euro, een variabele bonus van 580.043 euro, bijdragen voor een groepsverzekering ten belope van 112.244 euro en nog 7.920 euro "overige componenten". Daarnaast krijgt hij een vergoeding als lid van de raad van bestuur. Bovendien vangt de holding van de Colruyt-familie, Korys, nog honderdduizenden euro's aan winstdeelnames. Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit gaf in het kader van een schikking vorig jaar achttien supermarkten en leveranciers voor 174 miljoen euro aan boetes wegens gecoördineerde prijsverhogingen. Het ging om een absolute recordboete voor ons land. De hoogste boetes waren voor Carrefour (36,4 miljoen euro), Colruyt (31,6 miljoen euro), Procter & Gamble (29 miljoen euro) en Delhaize (24,9 miljoen euro). (Belga)

In het jaarverslag van vorig jaar kondigde Colruyt al aan dat directieleden en bestuurders de in juni 2015 bekendgemaakte mededingingsboete zouden voelen in hun portefeuille. De bestuurders kregen eenmalig een jaarvergoeding van 86.000 in plaats van 91.000 euro voor de uitoefening van hun mandaat en van de directieleden werd de variabele bonus berekend op de resultaten na aftrek van de boete. Het loon van Jef Colruyt bestond in boekjaar 2015/2016 uit een onveranderd basissalaris van 623.580 euro, een variabele bonus van 580.043 euro, bijdragen voor een groepsverzekering ten belope van 112.244 euro en nog 7.920 euro "overige componenten". Daarnaast krijgt hij een vergoeding als lid van de raad van bestuur. Bovendien vangt de holding van de Colruyt-familie, Korys, nog honderdduizenden euro's aan winstdeelnames. Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit gaf in het kader van een schikking vorig jaar achttien supermarkten en leveranciers voor 174 miljoen euro aan boetes wegens gecoördineerde prijsverhogingen. Het ging om een absolute recordboete voor ons land. De hoogste boetes waren voor Carrefour (36,4 miljoen euro), Colruyt (31,6 miljoen euro), Procter & Gamble (29 miljoen euro) en Delhaize (24,9 miljoen euro). (Belga)