Het verbeteren van de balansstructuur was een van de grote prioriteiten van de groep. Het operationeel resultaat (vóór resultaat op portefeuille) stijgt met 8,6 procent tot 185 miljoen euro. Het netto courant resultaat per aandeel (aandeel Groep) bedraagt 7,47 euro. Dat is een stijging met 2,3 procent tegenover 2008.

De waardedaling van de vastgoedportefeuille over het jaar 2009 blijft beperkt tot 2,1 procent. In 2008 bedroeg de daling 1,96 procent.

Minder gunstig is de daling van de bezettingsgraad van 97,85 procent naar 96,86 procent. De resterende looptijd van de huurcontracten daalt van 11,7 jaar naar 11,0 jaar.

Cofinimmo bevestigt het vooropgestelde bruto dividend voor 2009 voor het gewone aandeel op 6,50 euro. Het bedrag werd eerder in 2010 verlaagd met 16 procent.

Het verbeteren van de balansstructuur was een van de grote prioriteiten van de groep. Het operationeel resultaat (vóór resultaat op portefeuille) stijgt met 8,6 procent tot 185 miljoen euro. Het netto courant resultaat per aandeel (aandeel Groep) bedraagt 7,47 euro. Dat is een stijging met 2,3 procent tegenover 2008.De waardedaling van de vastgoedportefeuille over het jaar 2009 blijft beperkt tot 2,1 procent. In 2008 bedroeg de daling 1,96 procent. Minder gunstig is de daling van de bezettingsgraad van 97,85 procent naar 96,86 procent. De resterende looptijd van de huurcontracten daalt van 11,7 jaar naar 11,0 jaar. Cofinimmo bevestigt het vooropgestelde bruto dividend voor 2009 voor het gewone aandeel op 6,50 euro. Het bedrag werd eerder in 2010 verlaagd met 16 procent.