CO2-gassen worden beschouwd als een belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde. De luchtvaart is met 2 procent niet de grootste vervuiler, maar wel een belangrijke groeipool en dus is actie nodig. Het voorstel moet voor het van kracht is, wel nog door de 36 landen tellende ICAO-raad goedgekeurd worden. Dat zou deze herfst gebeuren, waardoor alle nieuwe vliegtuigen overal ter wereld tegen het jaar 2028 moeten beantwoorden aan een CO2-standaard. In het voorstel zouden alle nieuwe vliegtuigtypes vanaf 2020 minder broeikasgassen mogen uitstoten. Maar de verplichting zou ook gelden voor de levering vanaf 2023 van huidige, in productie zijnde vliegtuigtypes. Vanaf 2028 zou de productie van types die niet aan de standaard beantwoorden, worden stopgezet. De lagere CO2-uitstoot moet er komen door een combinatie van ingrepen in de aerodynamica en de verbrandingsmotoren. Zowel Airbus als Boeing betuigen hun steun. Volgens specialisten is de norm erg streng voor de grootste vliegtuigen, van meer dan 60 ton. Zij vertegenwoordigen maar liefst 90 procent van alle schadelijke uitstoot in de luchtvaart. Maar volgens de Europese milieubeweging Transport & Environment is de maatregel niet verregaand genoeg. "Business as usual", luidt hun kritiek, want de nieuwe Airbus A320 Neo en de Boeing 737 MAX halen zonder veel moeite de norm. Ook de overgangsperiode voor meer vervuilende toestellen is te lang, luidt het. (Belga)

CO2-gassen worden beschouwd als een belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde. De luchtvaart is met 2 procent niet de grootste vervuiler, maar wel een belangrijke groeipool en dus is actie nodig. Het voorstel moet voor het van kracht is, wel nog door de 36 landen tellende ICAO-raad goedgekeurd worden. Dat zou deze herfst gebeuren, waardoor alle nieuwe vliegtuigen overal ter wereld tegen het jaar 2028 moeten beantwoorden aan een CO2-standaard. In het voorstel zouden alle nieuwe vliegtuigtypes vanaf 2020 minder broeikasgassen mogen uitstoten. Maar de verplichting zou ook gelden voor de levering vanaf 2023 van huidige, in productie zijnde vliegtuigtypes. Vanaf 2028 zou de productie van types die niet aan de standaard beantwoorden, worden stopgezet. De lagere CO2-uitstoot moet er komen door een combinatie van ingrepen in de aerodynamica en de verbrandingsmotoren. Zowel Airbus als Boeing betuigen hun steun. Volgens specialisten is de norm erg streng voor de grootste vliegtuigen, van meer dan 60 ton. Zij vertegenwoordigen maar liefst 90 procent van alle schadelijke uitstoot in de luchtvaart. Maar volgens de Europese milieubeweging Transport & Environment is de maatregel niet verregaand genoeg. "Business as usual", luidt hun kritiek, want de nieuwe Airbus A320 Neo en de Boeing 737 MAX halen zonder veel moeite de norm. Ook de overgangsperiode voor meer vervuilende toestellen is te lang, luidt het. (Belga)