CNG is niet alleen goedkoper, de uitstoot aan fijnstof en stikstofoxiden is ook 75 tot 90 procent lager dan bij diesel en benzine, het CO2-gehalte is 7 tot 16 procent lager en de motor maakt half zoveel lawaai. Ook de financiële vergelijking met elektriciteit en een hybride benzine-elektriciteit draait in het voordeel van CNG uit: 20 procent goedkoper dan elektriciteit, 60 procent in vergelijking met de hybride. CNG-voertuigen zijn in aankoop duurder: 200 euro duurder dan een dieselvoertuig, en 2.400 euro meer dan een benzinevoertuig. Het aanbod van de constructeurs is voorlopig nog redelijk beperkt: zeven merken bieden CNG-voertuigen aan. Ook nog beperkt is het aantal tankstations, al wijst de Creg erop dat dat aantal snel toeneemt. In België zijn er 91 tankstations - 76 in Vlaanderen, 14 in Wallonië en eentje in Brussel. Zesendertig projecten zijn nog in uitvoering, waarvan 20 in Vlaanderen. Een CNG-tank geeft een autonomie tussen de 300 en 800 km. Als rekening wordt gehouden met de benzinetank, die alle CNG-voertuigen ook nog hebben, komt dat op 600 tot 1.400 km. Een Europese richtlijn legt de lidstaten doelstellingen op in het kader van alternatieve mobiliteit. Voor België gaat het tegen 2020 om 333 CNG-stations en 42.500 voertuigen. "Gezien de evolutie van de markt (...) lijken al deze doelstellingen haalbaar", klinkt het bij de Creg. Een verdere toename van het aantal CNG-stations en -voertuigen zal geen impact hebben op het gasnet, "omwille van de omvang van de bestaande gasnetten en de verwachte daling van de verwarmingsvolumes". (Belga)

CNG is niet alleen goedkoper, de uitstoot aan fijnstof en stikstofoxiden is ook 75 tot 90 procent lager dan bij diesel en benzine, het CO2-gehalte is 7 tot 16 procent lager en de motor maakt half zoveel lawaai. Ook de financiële vergelijking met elektriciteit en een hybride benzine-elektriciteit draait in het voordeel van CNG uit: 20 procent goedkoper dan elektriciteit, 60 procent in vergelijking met de hybride. CNG-voertuigen zijn in aankoop duurder: 200 euro duurder dan een dieselvoertuig, en 2.400 euro meer dan een benzinevoertuig. Het aanbod van de constructeurs is voorlopig nog redelijk beperkt: zeven merken bieden CNG-voertuigen aan. Ook nog beperkt is het aantal tankstations, al wijst de Creg erop dat dat aantal snel toeneemt. In België zijn er 91 tankstations - 76 in Vlaanderen, 14 in Wallonië en eentje in Brussel. Zesendertig projecten zijn nog in uitvoering, waarvan 20 in Vlaanderen. Een CNG-tank geeft een autonomie tussen de 300 en 800 km. Als rekening wordt gehouden met de benzinetank, die alle CNG-voertuigen ook nog hebben, komt dat op 600 tot 1.400 km. Een Europese richtlijn legt de lidstaten doelstellingen op in het kader van alternatieve mobiliteit. Voor België gaat het tegen 2020 om 333 CNG-stations en 42.500 voertuigen. "Gezien de evolutie van de markt (...) lijken al deze doelstellingen haalbaar", klinkt het bij de Creg. Een verdere toename van het aantal CNG-stations en -voertuigen zal geen impact hebben op het gasnet, "omwille van de omvang van de bestaande gasnetten en de verwachte daling van de verwarmingsvolumes". (Belga)