Dirk Goeminne kwam op 1 juni 2013 aan het roer bij de producent van bereide vleeswaren, lasagne en pastamaaltijden. De CEO sloot een contract voor vijf jaar. Dat loopt eind mei af. Zijn opvolger wordt Francis Kint. Hij is nu nog de CEO van de Nederlandse vleesproducent Vion en voordien CEO van Univeg (vandaag de beursgenoteerde groente- en fruitgroep Greenyard).
...

Dirk Goeminne kwam op 1 juni 2013 aan het roer bij de producent van bereide vleeswaren, lasagne en pastamaaltijden. De CEO sloot een contract voor vijf jaar. Dat loopt eind mei af. Zijn opvolger wordt Francis Kint. Hij is nu nog de CEO van de Nederlandse vleesproducent Vion en voordien CEO van Univeg (vandaag de beursgenoteerde groente- en fruitgroep Greenyard).Dirk Goeminne werd onder meer naar Ter Beke gelokt met een langetermijnbonus, die hij zou krijgen als hij de ondernemingswaarde kon opkrikken. Dat is gelukt. De beurswaarde van Ter Beke groeide van geen 100 miljoen euro in december 2013 (57 euro per aandeel), naar ruim 288 miljoen euro op vrijdag 27 april (165,5 euro per aandeel). De aandeelhouders werden bovendien verblijd met een stijgend dividend: van 2,5 euro bruto per aandeel in 2013, naar 4 euro voor 2017. De referentieaandeelhouder is de familie Coopman. Zij controleert twee derde van Ter Beke.Dirk Goeminne zwaait af met een cashbonus van 2,843 miljoen euro. Ook voor zijn opvolger Francis Kint is in een langetermijnbonus (na vijf jaar) voorzien, indien hij bepaalde prestatiecriteria haalt. Onder de leiding van Dirk Goeminne is Ter Beke sterk gegroeid, onder meer via overnames. Daardoor steeg weliswaar de netto financiële schuld fors (zie tabel), al blijft die onder de richtsnoer (de verhouding versus de bedrijfskasstroom) die de banken eisen. Ook het eigen vermogen blijft boven de limiet die in de convenanten met de banken is overeengekomen.Het 'gewone' loon van Dirk Goeminne viel vorig jaar lager uit dan in 2016. De 'basisvergoeding' bleef stabiel met 482.000 euro. De variabele vergoeding (toegekend op basis van prestatiecriteria zoals volume, omzet en winstgevendheid) daalde van 139.745 euro in 2016 naar 98.434 euro in 2017. Dirk Goeminne ontving tevens 18.000 euro als bestuurder bij de vennootschap. Uit die raad van bestuur verdwijnt overigens een levende legende. Voorzitter Louis Verbeke, sinds 1980 bestuurder, bereikt de leeftijdsgrens. Dirk Goeminne wordt tijdens de algemene vergadering van eind mei voorgedragen als zijn opvolger als voorzitter.