Acerta voerde in 2015 een gelijkaardige bevraging uit. Ten opzichte van twee jaar geleden nemen CEO's de helft meer initiatieven om medewerkers gemotiveerd en tevreden te houden. Zo maken ze vaker interne vacatures bekend (van 42 naar 51 procent), proberen ze de mentale en fysieke gezondheid van hun personeel te verbeteren (van 28 naar 42 procent) en maken ze meer werk van loopbaanbegeleiding (van 21 naar 38 procent). Hoewel ze naar eigen zeggen meer inspanningen leveren, zijn ze zich wel meer bewust van mogelijke gezondheidsproblemen bij hun personeel. Het gaat dan vooral over mentale klachten zoals burn-outs, depressies of bore-outs. In 2015 verwachtte amper 10 procent dat werknemers gezondheidsklachten zouden krijgen vanwege de job. Nu is dat aantal al verdubbeld tot bijna een kwart (23 procent). Bedrijfsleiders zien over het algemeen dan ook in dat bijkomende, duurzame maatregelen nodig zijn om toekomstige gezondheidsrisico's te verkleinen. Ze zien daarbij onder meer heil in jobrotatie, waarbij werknemers makkelijk van functie kunnen veranderen binnen het bedrijf. "Er is duidelijk een schaarste op de arbeidsmarkt. Bedrijven beseffen dan ook hoe belangrijk het is geworden om hun talent in kaart te brengen en te behouden", zegt Peter Tuybens, directeur bij Acerta. "Uit de studie blijkt dat de bewustwording hiervan vooral is gestegen voor wat betreft de arbeiders. Daar geeft 40 procent van de CEO's aan dat zij makkelijk van functie kunnen veranderen. Twee jaar geleden was dat nog 29 procent." Hoewel bedrijfsleiders dus de hand in eigen boezem steken, verwachten ze ook wel meer initiatief van personeelsleden. Een op de drie CEO's wil dat werknemers zelf meer feedback vragen, nadenken over de eigen loopbaan of levenslang leren. (Belga)

Acerta voerde in 2015 een gelijkaardige bevraging uit. Ten opzichte van twee jaar geleden nemen CEO's de helft meer initiatieven om medewerkers gemotiveerd en tevreden te houden. Zo maken ze vaker interne vacatures bekend (van 42 naar 51 procent), proberen ze de mentale en fysieke gezondheid van hun personeel te verbeteren (van 28 naar 42 procent) en maken ze meer werk van loopbaanbegeleiding (van 21 naar 38 procent). Hoewel ze naar eigen zeggen meer inspanningen leveren, zijn ze zich wel meer bewust van mogelijke gezondheidsproblemen bij hun personeel. Het gaat dan vooral over mentale klachten zoals burn-outs, depressies of bore-outs. In 2015 verwachtte amper 10 procent dat werknemers gezondheidsklachten zouden krijgen vanwege de job. Nu is dat aantal al verdubbeld tot bijna een kwart (23 procent). Bedrijfsleiders zien over het algemeen dan ook in dat bijkomende, duurzame maatregelen nodig zijn om toekomstige gezondheidsrisico's te verkleinen. Ze zien daarbij onder meer heil in jobrotatie, waarbij werknemers makkelijk van functie kunnen veranderen binnen het bedrijf. "Er is duidelijk een schaarste op de arbeidsmarkt. Bedrijven beseffen dan ook hoe belangrijk het is geworden om hun talent in kaart te brengen en te behouden", zegt Peter Tuybens, directeur bij Acerta. "Uit de studie blijkt dat de bewustwording hiervan vooral is gestegen voor wat betreft de arbeiders. Daar geeft 40 procent van de CEO's aan dat zij makkelijk van functie kunnen veranderen. Twee jaar geleden was dat nog 29 procent." Hoewel bedrijfsleiders dus de hand in eigen boezem steken, verwachten ze ook wel meer initiatief van personeelsleden. Een op de drie CEO's wil dat werknemers zelf meer feedback vragen, nadenken over de eigen loopbaan of levenslang leren. (Belga)