"De vennootschap is een compliance onderzoek gestart (...) dat elementen aan het licht heeft gebracht die kunnen wijzen op schendingen van corporate policies van de vennootschap en van toepasselijke wetgeving. Deze elementen worden met de bevoegde autoriteiten gedeeld. Het compliance onderzoek naar mogelijke wanpraktijken door personen die voor de vennootschap werken is volop gaande, waarbij alle middelen worden ingezet", klinkt het in de mededeling. Het postbedrijf laat voorts weten dat de beslissing dat Tirez tijdelijk een stap opzij zet, er is gekomen in wederzijds overleg tussen de raad van bestuur en de CEO. De raad van bestuur wacht het resultaat van het onderzoek af en zal de gevolgen ervan voor de vennootschap evalueren alvorens verdere mededelingen te doen. (Belga)

"De vennootschap is een compliance onderzoek gestart (...) dat elementen aan het licht heeft gebracht die kunnen wijzen op schendingen van corporate policies van de vennootschap en van toepasselijke wetgeving. Deze elementen worden met de bevoegde autoriteiten gedeeld. Het compliance onderzoek naar mogelijke wanpraktijken door personen die voor de vennootschap werken is volop gaande, waarbij alle middelen worden ingezet", klinkt het in de mededeling. Het postbedrijf laat voorts weten dat de beslissing dat Tirez tijdelijk een stap opzij zet, er is gekomen in wederzijds overleg tussen de raad van bestuur en de CEO. De raad van bestuur wacht het resultaat van het onderzoek af en zal de gevolgen ervan voor de vennootschap evalueren alvorens verdere mededelingen te doen. (Belga)