De multinational haalt mooie halfjaarcijfers. De geconsolideerde omzet daalt weliswaar met 4 procent naar bijna 1,8 miljard euro door de prijsdruk in een aantal markten en vooral door wisselkoerseffecten, maar de winstgevendheid gaat met sprongen vooruit. De ebit (de inkomsten voor rente en belasting) groeide in het eerste halfjaar van 110 miljoen naar 144 miljoen euro, het recurrente bedrijfsresultaat deed nog beter: van 112 miljoen naar 157 miljoen euro.
...

De multinational haalt mooie halfjaarcijfers. De geconsolideerde omzet daalt weliswaar met 4 procent naar bijna 1,8 miljard euro door de prijsdruk in een aantal markten en vooral door wisselkoerseffecten, maar de winstgevendheid gaat met sprongen vooruit. De ebit (de inkomsten voor rente en belasting) groeide in het eerste halfjaar van 110 miljoen naar 144 miljoen euro, het recurrente bedrijfsresultaat deed nog beter: van 112 miljoen naar 157 miljoen euro.Taylor: "Dit is vooral het werk van een heel goede ploeg. Ik prijs me gelukkig met het team. De herstructureringen, die de voorbije jaren werden doorgevoerd, tonen nu duidelijk hun werking. We halen meer winst en genereren meer cash. We zullen duidelijk weer meer waarde (voor de aandeelhouders, nvdr) creëren. We zouden voor het hele jaar een recurrente bedrijfswinstmarge van 7 tot 9 procent op de omzet moeten kunnen halen."Taylor: "Amerika is ons minst winstgevende continent, zowel in het noorden als in het zuiden. De economie in de Verenigde Staten blijft zwak. Bovendien hadden we daar een brand in een fabriek. Pas sinds dit jaar draait de productie weer volop. Ook in Brazilië blijft de economie ondermaats."Taylor: "Dat is bijzonder jammer. We lagen er drie maanden stil, onze volumes zijn er met vier vijfde gezakt. In een normaal jaar halen we er een omzet van 40 tot 50 miljoen euro. Vandaag is die ineengestuikt, ook door de enorme devaluatie van de munt. Onze 300 werknemers opereren er onder bijzonder moeilijke omstandigheden. Maar de problemen zijn vooral politiek. Dat zal niet blijven duren. We zijn al zestig jaar in Venezuela, en we zullen er ook blijven. We hebben er een bijzonder sterk marktaandeel van 75 procent."Taylor: "Bijna alle segmenten doen het goed. De autosector blijft wereldwijd goed draaien, behalve in Brazilië. Ook de bouwsector leeft sterk, net als de landbouw. Dat zorgt voor een sterke capaciteitsbenutting van onze staaldraadfabrieken. Alleen de segmenten olie en gas blijven zwak. Ik zie voorlopig ook geen beterschap in die markten. Er was tijdelijk een heropflakkering van de olie- en gasprijzen. Maar die werd niet echt gedragen door onderliggende economische factoren. Zolang de economie in China en de Verenigde Staten niet echt opveert, zullen de energieprijzen niet stijgen. En noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de sector zullen pas binnen anderhalf jaar gebeuren."Taylor: "We zullen zien of dat zo blijft. We kenden een sterke winstgroei, onder meer door besparingen en het afstoten van verlieslatende activiteiten. De prijsdruk in China blijft enorm. In het eerste kwartaal stegen de prijzen voor staaldraad zeer sterk, in het tweede kwartaal daalden ze al even sterk. De prijzen zijn zeer volatiel, al is er de jongste weken verbetering."Taylor: "De productiecapaciteit was toen enorm uitgebreid, zonder dat er een onderliggende vraag was. Dat leidde tot een onhoudbare situatie. Die overcapaciteit is nu uit de markt gehaald. Maar er is dus wel een wereldwijde groei in zonnepanelen. Wij lopen bovendien voorop in de technologie van zaagdraad. Wij kunnen sneller wafers produceren, de onderdelen voor zonnepanelen, en bovendien zorgen we voor minder restafval bij de productie. Maar de markt van zaagdraad is vandaag helemaal anders dan vijf jaar geleden. De concurrentie is normaler geworden. Bovendien zijn onze winstmarges nu normaal, niet meer overdreven hoog."Taylor: "Zeker. De brexit heeft geen impact op onze investeringen in het Verenigd Koninkrijk. Het gros van onze Britse productie is bovendien voor de export bestemd. Op korte termijn is de lage koers van het pond dus een goede zaak voor ons."Taylor: "Helemaal niet. Ik was en blijf een overtuigd voorstander van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie. Ik ben bijzonder ontgoocheld door het Britse kiesgedrag. De brexit creëert onzekerheid, en dat betekent op korte termijn een zwakkere economie. In het eerste halfjaar had de brexit nog geen impact op Bekaert, maar de weerslag zal nog volgen. "Maar los van de economie ben ik zeer bedroefd dat een meerderheid van de Britten niet langer deel wil zijn van een culturele en sociale gemeenschap. Een slogan als 'houd het Verenigd Koninkrijk Brits', is zo vreselijk bekrompen. De impact voor de lange termijn zou weleens veel erger kunnen zijn. Kijk ook maar naar de Verenigde Staten. Een boodschap van haat kan je vandaag veel gemakkelijker verkopen dan een boodschap van samenhorigheid. Het lijkt wel alsof de wereld de kracht van samenhorigheid heeft verloren. Als de Britten voor de brexit stemmen, is het ook denkbaar dat de Amerikanen voor Donald Trump als president zullen stemmen."