In het businessplan was er sprake dat Optima Financial Planners geïnteresseerd was in Ethias Bank om de fiscale verliezen te compenseren. Het Gentse bedrijf beschikte niet over voldoende middelen om de overnameprijs van 49 miljoen te betalen, maar wilde dat bedrag met toekomstige inkomsten - die uitermate voluntaristisch waren, aldus Servais - in schijven afbetalen. De CBFA nam ook contact op met de procureur-generaal in Gent over het gerechtelijk onderzoek dat liep tegen Optima-hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur. "We hebben drie juristen twee dagen naar de griffie van Gent gestuurd. Hun conclusie was echter dat we het dossier niet konden gebruiken", aldus Servais. Hij haalde verschillende redenen aan: de termijn van tien jaar was verstreken, er was geen intentie tot schade geweest en niemand had bekentenissen afgelegd. Dus de toezichthouder had geen reden om Piqueur te weigeren op basis van de "fit en proper"-vereiste. "Zelfs als er een veroordeling was geweest, hadden we dit nog niet kunnen gebruiken", beweerde Servais. (Belga)

In het businessplan was er sprake dat Optima Financial Planners geïnteresseerd was in Ethias Bank om de fiscale verliezen te compenseren. Het Gentse bedrijf beschikte niet over voldoende middelen om de overnameprijs van 49 miljoen te betalen, maar wilde dat bedrag met toekomstige inkomsten - die uitermate voluntaristisch waren, aldus Servais - in schijven afbetalen. De CBFA nam ook contact op met de procureur-generaal in Gent over het gerechtelijk onderzoek dat liep tegen Optima-hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur. "We hebben drie juristen twee dagen naar de griffie van Gent gestuurd. Hun conclusie was echter dat we het dossier niet konden gebruiken", aldus Servais. Hij haalde verschillende redenen aan: de termijn van tien jaar was verstreken, er was geen intentie tot schade geweest en niemand had bekentenissen afgelegd. Dus de toezichthouder had geen reden om Piqueur te weigeren op basis van de "fit en proper"-vereiste. "Zelfs als er een veroordeling was geweest, hadden we dit nog niet kunnen gebruiken", beweerde Servais. (Belga)