Fedcaf betwist al langer de regeling van de fiscus om te berekenen hoeveel pintjes er uit een vat van 50 liter getapt kunnen worden. Voor de fiscus zijn dat er dus 192, Fedcaf houdt het op gemiddeld 168 glazen. Vierentwintig glazen zouden, volgens Fedcaf, dus belast worden, terwijl ze niet bestaan. De Raad van State gaf de café-uitbaters vorig najaar dus gelijk in een procedure die in 2020 werd opgestart, maar deed dat om vormelijke redenen. Over de grond van de zaak sprak het rechtscollege zich niet uit. Concreet had de FOD de regeling voor advies moeten voorleggen aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor ze van kracht kon gaan. Dat is niet gebeurd omdat de FOD de regeling als een administratieve bepaling beschouwde. Fedcaf meent nu dat het Koninklijk Besluit "niet beantwoordt aan de kritiek op de vorm, en niet aan de kritiek die we hadden op de grond van de zaak", klinkt het. Daarom zal de federatie "al het mogelijke doen om de fiscale administratie en het ministerie van Financiën dwingen opnieuw billijke belastinggrondslagen vast te stellen, die gebaseerd zijn op de realiteit van de inkomens van de caféhouders." Het bewuste Koninklijk Besluit legt de tarieven vast voor 2020, 2021 en 2022. (Belga)

Fedcaf betwist al langer de regeling van de fiscus om te berekenen hoeveel pintjes er uit een vat van 50 liter getapt kunnen worden. Voor de fiscus zijn dat er dus 192, Fedcaf houdt het op gemiddeld 168 glazen. Vierentwintig glazen zouden, volgens Fedcaf, dus belast worden, terwijl ze niet bestaan. De Raad van State gaf de café-uitbaters vorig najaar dus gelijk in een procedure die in 2020 werd opgestart, maar deed dat om vormelijke redenen. Over de grond van de zaak sprak het rechtscollege zich niet uit. Concreet had de FOD de regeling voor advies moeten voorleggen aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor ze van kracht kon gaan. Dat is niet gebeurd omdat de FOD de regeling als een administratieve bepaling beschouwde. Fedcaf meent nu dat het Koninklijk Besluit "niet beantwoordt aan de kritiek op de vorm, en niet aan de kritiek die we hadden op de grond van de zaak", klinkt het. Daarom zal de federatie "al het mogelijke doen om de fiscale administratie en het ministerie van Financiën dwingen opnieuw billijke belastinggrondslagen vast te stellen, die gebaseerd zijn op de realiteit van de inkomens van de caféhouders." Het bewuste Koninklijk Besluit legt de tarieven vast voor 2020, 2021 en 2022. (Belga)