Aanleiding is de uitvoering van de sectorale cao voor 2018-2019. Een reeks maatregelen werd al uitgevoerd, maar door de komst van een nieuwe Brusselse regering zijn andere maatregelen uitgesteld. "Tijdens de jongste vergadering hebben wij echter vernomen dat een aanzienlijk deel van de maatregelen voor 2019 niet kan worden uitgevoerd wegens begrotingsdiscipline en kalenderbeperkingen", klinkt het in het persbericht van de drie vakbonden. Volgens hen dreigt hiermee een premieverhoging van 7 miljoen euro voor het personeel verloren te gaan. De bonden willen garanties dat de cao volledig zou worden nageleefd. Om druk op de ketel te zetten, dienen ze een stakingsaanzegging in. "Als we geen antwoord ontvangen, gaan we op 5 november over tot actie", klinkt het. Hoe die er precies zal uitzien, is nog niet bekend maar een syndicale delegatie wil alvast naar de verschillende Brusselse kabinetten trekken om de stem van het personeel te laten horen. De actie van 5 november geldt enkel voor het Brussels gewest. Op 24 oktober is er een nationale actie gepland in de federale gezondheidssector. Die actie is gericht tegen de werkgevers omdat de onderhandelingen over een sectoraal akkoord er al twee jaar aanslepen. (Belga)

Aanleiding is de uitvoering van de sectorale cao voor 2018-2019. Een reeks maatregelen werd al uitgevoerd, maar door de komst van een nieuwe Brusselse regering zijn andere maatregelen uitgesteld. "Tijdens de jongste vergadering hebben wij echter vernomen dat een aanzienlijk deel van de maatregelen voor 2019 niet kan worden uitgevoerd wegens begrotingsdiscipline en kalenderbeperkingen", klinkt het in het persbericht van de drie vakbonden. Volgens hen dreigt hiermee een premieverhoging van 7 miljoen euro voor het personeel verloren te gaan. De bonden willen garanties dat de cao volledig zou worden nageleefd. Om druk op de ketel te zetten, dienen ze een stakingsaanzegging in. "Als we geen antwoord ontvangen, gaan we op 5 november over tot actie", klinkt het. Hoe die er precies zal uitzien, is nog niet bekend maar een syndicale delegatie wil alvast naar de verschillende Brusselse kabinetten trekken om de stem van het personeel te laten horen. De actie van 5 november geldt enkel voor het Brussels gewest. Op 24 oktober is er een nationale actie gepland in de federale gezondheidssector. Die actie is gericht tegen de werkgevers omdat de onderhandelingen over een sectoraal akkoord er al twee jaar aanslepen. (Belga)