De plannen voor een mogelijke verhuizing van de zetel van Brussel naar Vlaanderen kwamen onlangs op de agenda van de raad van bestuur van Brussels Airport, vernam De Tijd. De verhuizing zou 'praktisch van aard' zijn, omdat de hoofdzetel van Brussels Airport weliswaar aan de Reyerslaan in Brussel gevestigd is, maar daar vind je enkel een postbus. De diensten zijn in Zaventem gevestigd.

'Heel wat post en aangetekende zendingen komen bijvoorbeeld op de maatschappelijke zetel in Brussel aan, waardoor ze altijd vertraagd op de luchthaven in Zaventem belanden of zelfs verloren geraken', aldus de woordvoerster van Brussels Airport in een reactie aan de krant

Hoewel een verhuizing op het eerste gezicht een praktische oplossing biedt, ligt ze politiek gevoelig, merkt De Tijd op. De overheid heeft via de staatsholding FPIM namelijk 25 procent van Brussels Airport in handen, en de Franstalige vertegenwoordigers in de raad van bestuur, Olivier Hénin en Benjamin Cadranel, verzetten zich tegen een verhuizing. Bovendien hebben vertegenwoordigers van de Vlaamse en Brusselse regering al uitvoerig geruzied over de strengere geluidsnormen die Brussel voor Zaventem wil doorvoeren.

Een mogelijke verhuizing van de maatschappelijke zetel van Brussel naar Vlaanderen trekt overigens nog een ander communautaire discussie op gang, want in dat geval valt de luchthaven volledig onder de Vlaamse wetgeving. 'En dat is van politiek belang. Want Vlaanderen is het enige van de drie gewesten dat positief staat tegenover de uitbreidingsplannen van de luchthaven', zegt een bron aan De Tijd.

De plannen voor een mogelijke verhuizing van de zetel van Brussel naar Vlaanderen kwamen onlangs op de agenda van de raad van bestuur van Brussels Airport, vernam De Tijd. De verhuizing zou 'praktisch van aard' zijn, omdat de hoofdzetel van Brussels Airport weliswaar aan de Reyerslaan in Brussel gevestigd is, maar daar vind je enkel een postbus. De diensten zijn in Zaventem gevestigd.'Heel wat post en aangetekende zendingen komen bijvoorbeeld op de maatschappelijke zetel in Brussel aan, waardoor ze altijd vertraagd op de luchthaven in Zaventem belanden of zelfs verloren geraken', aldus de woordvoerster van Brussels Airport in een reactie aan de krantHoewel een verhuizing op het eerste gezicht een praktische oplossing biedt, ligt ze politiek gevoelig, merkt De Tijd op. De overheid heeft via de staatsholding FPIM namelijk 25 procent van Brussels Airport in handen, en de Franstalige vertegenwoordigers in de raad van bestuur, Olivier Hénin en Benjamin Cadranel, verzetten zich tegen een verhuizing. Bovendien hebben vertegenwoordigers van de Vlaamse en Brusselse regering al uitvoerig geruzied over de strengere geluidsnormen die Brussel voor Zaventem wil doorvoeren.Een mogelijke verhuizing van de maatschappelijke zetel van Brussel naar Vlaanderen trekt overigens nog een ander communautaire discussie op gang, want in dat geval valt de luchthaven volledig onder de Vlaamse wetgeving. 'En dat is van politiek belang. Want Vlaanderen is het enige van de drie gewesten dat positief staat tegenover de uitbreidingsplannen van de luchthaven', zegt een bron aan De Tijd.