Om het geld te kunnen ophalen via private plaatsingen heeft Brussels Airport de toestemming nodig van obligatiehouders die intekenden op uitgiftes in 2013, 2014 en 2017. Eind vorig jaar gaven die al hun fiat voor het bijtanken van 300 miljoen euro om 'de algemene werkingskapitaaluitgaven te dekken' tijdens de coronacrisis.

Algemene werkkapitaaldoeleinden

Nu is Brussels Airport van plan om weer hetzelfde bedrag op te halen. Iets meer dan de helft daarvan (155 miljoen euro) wil de luchthaven gebruiken om schulden te herfinancieren of af te lossen. Het overige deel van de opbrengsten gaat naar het verhogen van de liquiditeit of zal aangewend worden 'voor algemene werkkapitaaldoeleinden', luidt het.

Daarnaast vraagt Brussels Airport aan zijn obligatiehouders opnieuw om enkele verplichtingen van de luchthaven te laten varen, onder meer in verband met de rentedekkingsgraad. Zo kan het management 'zich ten volle focussen' op de coronacrisis. De algemene vergadering van obligatiehouders staat gepland op 5 augustus.

Om het geld te kunnen ophalen via private plaatsingen heeft Brussels Airport de toestemming nodig van obligatiehouders die intekenden op uitgiftes in 2013, 2014 en 2017. Eind vorig jaar gaven die al hun fiat voor het bijtanken van 300 miljoen euro om 'de algemene werkingskapitaaluitgaven te dekken' tijdens de coronacrisis.Nu is Brussels Airport van plan om weer hetzelfde bedrag op te halen. Iets meer dan de helft daarvan (155 miljoen euro) wil de luchthaven gebruiken om schulden te herfinancieren of af te lossen. Het overige deel van de opbrengsten gaat naar het verhogen van de liquiditeit of zal aangewend worden 'voor algemene werkkapitaaldoeleinden', luidt het.Daarnaast vraagt Brussels Airport aan zijn obligatiehouders opnieuw om enkele verplichtingen van de luchthaven te laten varen, onder meer in verband met de rentedekkingsgraad. Zo kan het management 'zich ten volle focussen' op de coronacrisis. De algemene vergadering van obligatiehouders staat gepland op 5 augustus.