De kosten van Brussels Airlines bedroegen in 2018 net geen 1,6 miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers van de maatschappij. Vergeleken daarmee gaat het dus om een kostenbesparing van circa 10 procent. De besparingsdoelstelling werd vastgelegd in het kader van het toekomstplan, 'Reboot' genaamd. Volgens dat plan zal Brussels Airlines de komende jaren evolueren naar een kleinere, maar meer winstgevende maatschappij. Het doel is om tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent te bereiken. Dat is de marge die nodig is om de nodige investeringen (in vloot, IT ...) zelf te kunnen bekostigen, luidt het.

De voorbije jaren was de maatschappij nauwelijks winstgevend. En ook dit jaar zit winst er waarschijnlijk niet in, zeker niet na het faillissement van Thomas Cook. Het wegvallen van de touroperator kost Brussels Airlines, dat het leeuwendeel van de reizigers van de touroperator vervoerde, meer dan 12 miljoen euro, zo werd becijferd. Wat de impact zal zijn van de besparingen voor de circa 4.200 werknemers is nog niet duidelijk. Er zal de komende maanden, zelfs jaren, departement per departement bekeken worden welke kostenbesparende maatregelen mogelijk zijn. Daarom is het volgens het bedrijf op dit moment niet mogelijk te zeggen hoeveel banen er zouden moeten verdwijnen. De directie engageert zich wel om banenverlies zoveel mogelijk op te vangen via vrijwillige vertrekken, al zijn ontslagen ook niet volledig uitgesloten.

Over dat vrijwilligvertrekplan wordt nog onderhandeld met de vakbonden. Maar daar staat vooral de christelijke vakbond weigerachtig tegenover het ondertekenen van een 'wit blad', zonder meer duidelijkheid over de precieze impact. De bond vreest dat de directie de wet-Renault (inzake collectief ontslag) wil omzeilen door de vertrekken te spreiden in de tijd. Ook de socialistische vakbond dringt aan op duidelijkheid over het aantal betrokken werknemers. De liberale vakbond - de grootste bij Brussels Airlines - is eerder geneigd voort te onderhandelen over vrijwillige vertrekken, net om collectief ontslag te vermijden.

De kosten van Brussels Airlines bedroegen in 2018 net geen 1,6 miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers van de maatschappij. Vergeleken daarmee gaat het dus om een kostenbesparing van circa 10 procent. De besparingsdoelstelling werd vastgelegd in het kader van het toekomstplan, 'Reboot' genaamd. Volgens dat plan zal Brussels Airlines de komende jaren evolueren naar een kleinere, maar meer winstgevende maatschappij. Het doel is om tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent te bereiken. Dat is de marge die nodig is om de nodige investeringen (in vloot, IT ...) zelf te kunnen bekostigen, luidt het.De voorbije jaren was de maatschappij nauwelijks winstgevend. En ook dit jaar zit winst er waarschijnlijk niet in, zeker niet na het faillissement van Thomas Cook. Het wegvallen van de touroperator kost Brussels Airlines, dat het leeuwendeel van de reizigers van de touroperator vervoerde, meer dan 12 miljoen euro, zo werd becijferd. Wat de impact zal zijn van de besparingen voor de circa 4.200 werknemers is nog niet duidelijk. Er zal de komende maanden, zelfs jaren, departement per departement bekeken worden welke kostenbesparende maatregelen mogelijk zijn. Daarom is het volgens het bedrijf op dit moment niet mogelijk te zeggen hoeveel banen er zouden moeten verdwijnen. De directie engageert zich wel om banenverlies zoveel mogelijk op te vangen via vrijwillige vertrekken, al zijn ontslagen ook niet volledig uitgesloten.Over dat vrijwilligvertrekplan wordt nog onderhandeld met de vakbonden. Maar daar staat vooral de christelijke vakbond weigerachtig tegenover het ondertekenen van een 'wit blad', zonder meer duidelijkheid over de precieze impact. De bond vreest dat de directie de wet-Renault (inzake collectief ontslag) wil omzeilen door de vertrekken te spreiden in de tijd. Ook de socialistische vakbond dringt aan op duidelijkheid over het aantal betrokken werknemers. De liberale vakbond - de grootste bij Brussels Airlines - is eerder geneigd voort te onderhandelen over vrijwillige vertrekken, net om collectief ontslag te vermijden.