Een 'herstructureringsplan met de aankondiging van ontslagen en looninlevering voor diegenen die blijven', zoals de christelijke vakbond vreest, zou niet als een volledige verrassing komen. Want bij Brussels Airlines was men voor de coronacrisis al met een reorganisatie bezig - het toekomstplan 'Reboot'. De hoop was om met voornamelijk vrijwillig vertrek de maatschappij af te slanken en de winstgevendheid op te krikken (tot minstens 8 procent winstmarge tegen 2022).

Maar net als de hele luchtvaartsector wordt ook Brussels Airlines midscheeps getroffen door de coronacrisis. Sinds 21 maart voert de maatschappij geen lijnvluchten meer uit, en daar komt ten vroegste vanaf 1 juni verandering in. Ondertussen lopen de vaste kosten door en vloeit er cash weg. Bovendien zal de heropstart niet op volle kracht zijn. CEO Dieter Vranckx kondigde al 'een gefaseerde heropbouw van ons netwerk en vluchtaanbod' aan, omdat de sector verwacht dat de vraag naar vliegreizen na de coronacrisis maar met mondjesmaat weer zal toenemen. Maatschappijen wereldwijd passen hun vloot en personeelsbestand volop aan die nieuwe realiteit aan.

Enkele grote lijnen van waar Brussels Airlines naartoe gaat, raakten de voorbije weken bekend. De Reboot-herstructurering zal 'geïntensiveerd' worden, zei moederbedrijf Lufthansa bijvoorbeeld, onder meer door te kijken naar een afbouw van de vloot.

Bij Brussels Airlines zelf klonk het dat het nog altijd de bedoeling was om tegen 2022 structureel winstgevend te zijn. En volgens bestuurslid Etienne Davignon (toen nog voorzitter) zou de maatschappij na de coronacrisis 25 tot 30 procent kleiner zijn dan ervoor.

Mogelijk komt er dinsdag meer informatie over hoe dat alles concreet vertaald zal worden naar vloot, netwerk en de meer dan 4.000 personeelsleden.

Daarnaast is het nog wachten op duidelijkheid over staatssteun voor Brussels Airlines. De maatschappij heeft de overheid om 290 miljoen euro gevraagd om de coronacrisis te kunnen overbruggen. Volgens mediaberichten dringt de tijd, omdat de maatschappij eind mei zonder cash zou vallen. Maar tot nu toe is er geen akkoord. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) zei al dat de regering niet als enige wil opdraaien voor de steun, en hij verbond er voorwaarden aan. Het is essentieel voor de regering dat bij eventuele hulp aan de luchtvaartmaatschappij 'een duidelijk toekomstperspectief wordt geboden aan Brussels Airlines om na de crisis opnieuw te kunnen groeien als "home-carrier" van België en om een cruciale schakel te zijn voor Brussel als internationale hub', aldus De Croo.

CD&V-voorzitter Joachim Coens sprak zich maandag over het dossier uit. In ruil voor overheidshulp vraagt hij garanties. 'Deze steun is enkel zinvol als er een sluitend toekomstplan is', verklaarde Coens na afloop van het CD&V-partijbestuur. 'De bescherming van tewerkstelling moet vastgelegd worden in een businessplan dat de toekomst van Brussels Airlines verzekert. Verder moeten er geluids-, milieu- en klimaatengagementen met een uitfaseringsplan zijn voor lawaaierige en vervuilende vliegtuigen en ten slotte mag het Belgisch geld niet doorgesluisd worden naar moedermaatschappij Lufthansa.'

Een 'herstructureringsplan met de aankondiging van ontslagen en looninlevering voor diegenen die blijven', zoals de christelijke vakbond vreest, zou niet als een volledige verrassing komen. Want bij Brussels Airlines was men voor de coronacrisis al met een reorganisatie bezig - het toekomstplan 'Reboot'. De hoop was om met voornamelijk vrijwillig vertrek de maatschappij af te slanken en de winstgevendheid op te krikken (tot minstens 8 procent winstmarge tegen 2022). Maar net als de hele luchtvaartsector wordt ook Brussels Airlines midscheeps getroffen door de coronacrisis. Sinds 21 maart voert de maatschappij geen lijnvluchten meer uit, en daar komt ten vroegste vanaf 1 juni verandering in. Ondertussen lopen de vaste kosten door en vloeit er cash weg. Bovendien zal de heropstart niet op volle kracht zijn. CEO Dieter Vranckx kondigde al 'een gefaseerde heropbouw van ons netwerk en vluchtaanbod' aan, omdat de sector verwacht dat de vraag naar vliegreizen na de coronacrisis maar met mondjesmaat weer zal toenemen. Maatschappijen wereldwijd passen hun vloot en personeelsbestand volop aan die nieuwe realiteit aan. Enkele grote lijnen van waar Brussels Airlines naartoe gaat, raakten de voorbije weken bekend. De Reboot-herstructurering zal 'geïntensiveerd' worden, zei moederbedrijf Lufthansa bijvoorbeeld, onder meer door te kijken naar een afbouw van de vloot. Bij Brussels Airlines zelf klonk het dat het nog altijd de bedoeling was om tegen 2022 structureel winstgevend te zijn. En volgens bestuurslid Etienne Davignon (toen nog voorzitter) zou de maatschappij na de coronacrisis 25 tot 30 procent kleiner zijn dan ervoor. Mogelijk komt er dinsdag meer informatie over hoe dat alles concreet vertaald zal worden naar vloot, netwerk en de meer dan 4.000 personeelsleden. Daarnaast is het nog wachten op duidelijkheid over staatssteun voor Brussels Airlines. De maatschappij heeft de overheid om 290 miljoen euro gevraagd om de coronacrisis te kunnen overbruggen. Volgens mediaberichten dringt de tijd, omdat de maatschappij eind mei zonder cash zou vallen. Maar tot nu toe is er geen akkoord. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) zei al dat de regering niet als enige wil opdraaien voor de steun, en hij verbond er voorwaarden aan. Het is essentieel voor de regering dat bij eventuele hulp aan de luchtvaartmaatschappij 'een duidelijk toekomstperspectief wordt geboden aan Brussels Airlines om na de crisis opnieuw te kunnen groeien als "home-carrier" van België en om een cruciale schakel te zijn voor Brussel als internationale hub', aldus De Croo. CD&V-voorzitter Joachim Coens sprak zich maandag over het dossier uit. In ruil voor overheidshulp vraagt hij garanties. 'Deze steun is enkel zinvol als er een sluitend toekomstplan is', verklaarde Coens na afloop van het CD&V-partijbestuur. 'De bescherming van tewerkstelling moet vastgelegd worden in een businessplan dat de toekomst van Brussels Airlines verzekert. Verder moeten er geluids-, milieu- en klimaatengagementen met een uitfaseringsplan zijn voor lawaaierige en vervuilende vliegtuigen en ten slotte mag het Belgisch geld niet doorgesluisd worden naar moedermaatschappij Lufthansa.'