Als gevolg van de brexit kampen de Britten met een groot tekort aan slachters. Daardoor zitten slachtklare varkens massaal vast op boerderijen en dreigt volgens de Britse bond van varkensboeren (NPA) de ruiming van tot wel 120.000 varkens wegens een gebrek aan ruimte. Tot nu toe ondergingen al 6.000 gezonde dieren dat lot en als er niet snel een oplossing komt, zullen binnenkort 10.000 gezonde varkens per week worden geruimd, luidt het. Tekorten aan met name Oost-Europese arbeiders in de transport- en pluimveesectoren probeerde de Britse regering eerder al te verzachten met soepeler visa voor buitenlandse werkkrachten. Nu zouden er dus ook uitzonderingen komen voor tot 1.000 slachters. Zo zou de regering de vereisten rond de kennis van het Engels tijdelijk kunnen versoepelen bij de visumaanvragen. (Belga)

Als gevolg van de brexit kampen de Britten met een groot tekort aan slachters. Daardoor zitten slachtklare varkens massaal vast op boerderijen en dreigt volgens de Britse bond van varkensboeren (NPA) de ruiming van tot wel 120.000 varkens wegens een gebrek aan ruimte. Tot nu toe ondergingen al 6.000 gezonde dieren dat lot en als er niet snel een oplossing komt, zullen binnenkort 10.000 gezonde varkens per week worden geruimd, luidt het. Tekorten aan met name Oost-Europese arbeiders in de transport- en pluimveesectoren probeerde de Britse regering eerder al te verzachten met soepeler visa voor buitenlandse werkkrachten. Nu zouden er dus ook uitzonderingen komen voor tot 1.000 slachters. Zo zou de regering de vereisten rond de kennis van het Engels tijdelijk kunnen versoepelen bij de visumaanvragen. (Belga)