Het Nationaal Contactpunt, dat enkel aanbevelingen kan doen maar geen sancties kan opleggen, vindt dat Brink's vooral tekortschoot wat het verstrekken van financiële informatie betreft.

Het Contactpunt stelde onder meer vast dat dat jaarrekening van Brink's Belgium voor 2009 niet binnen de wettelijke termijnen werd ingediend. Bovendien zou de financiële en economische informatie die de vakbonden kregen voor 2009 en 2010 respectievelijk "ruim onvoldoende" en "uiterst beperkt" zijn geweest. Dat is een van de factoren die de constructieve sociale dialoog heeft bemoeilijkt, luidt het.

Bij de pogingen om Brink's Belgium te herstructureren eind 2010 werden de OESO-richtlijnen evenmin altijd goed gevolgd. De ingrijpende herstructureringsmaatregelen werden laattijdig voorgesteld, aldus het NVP. De lokale directie beschikte bovendien niet over voldoende onderhandelingsmarge in de fase van de sociale bemiddeling, en de werknemersvertegenwoordigers werden niet binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht van bepaalde voorstellen.

Het Contactpunt geeft een aantal aanbevelingen mee. "De Brink's Group wordt opgeroepen om de OESO-richtlijnen correct toe te passen op vlak van het tijdig en transparant verstrekken van financieel-economische bedrijfsinformatie, en op het vlak van het onderhouden van een constructieve sociale dialoog", luidt het in het persbericht. De groep zou ook de vakbonden en autoriteiten "binnen een redelijke termijn" moeten informeren over belangrijke veranderingen in de activiteiten, "met name bij sluiting van een bedrijfsonderdeel dat collectief ontslag met zich meebrengt".

Het Nationaal Contactpunt, dat belast is met de opvolging van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, werd samengeroepen door minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Het Nationaal Contactpunt, dat enkel aanbevelingen kan doen maar geen sancties kan opleggen, vindt dat Brink's vooral tekortschoot wat het verstrekken van financiële informatie betreft.Het Contactpunt stelde onder meer vast dat dat jaarrekening van Brink's Belgium voor 2009 niet binnen de wettelijke termijnen werd ingediend. Bovendien zou de financiële en economische informatie die de vakbonden kregen voor 2009 en 2010 respectievelijk "ruim onvoldoende" en "uiterst beperkt" zijn geweest. Dat is een van de factoren die de constructieve sociale dialoog heeft bemoeilijkt, luidt het. Bij de pogingen om Brink's Belgium te herstructureren eind 2010 werden de OESO-richtlijnen evenmin altijd goed gevolgd. De ingrijpende herstructureringsmaatregelen werden laattijdig voorgesteld, aldus het NVP. De lokale directie beschikte bovendien niet over voldoende onderhandelingsmarge in de fase van de sociale bemiddeling, en de werknemersvertegenwoordigers werden niet binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht van bepaalde voorstellen. Het Contactpunt geeft een aantal aanbevelingen mee. "De Brink's Group wordt opgeroepen om de OESO-richtlijnen correct toe te passen op vlak van het tijdig en transparant verstrekken van financieel-economische bedrijfsinformatie, en op het vlak van het onderhouden van een constructieve sociale dialoog", luidt het in het persbericht. De groep zou ook de vakbonden en autoriteiten "binnen een redelijke termijn" moeten informeren over belangrijke veranderingen in de activiteiten, "met name bij sluiting van een bedrijfsonderdeel dat collectief ontslag met zich meebrengt". Het Nationaal Contactpunt, dat belast is met de opvolging van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, werd samengeroepen door minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).