De Brusselse rechtbank van koophandel weigerde op 17 november de verkoop van de divisie die instaat voor het transport van diamant aan een filiaal van Brink's.

Volgens de voorlopige bewindvoerders vond er op 26 november een "geheime" algemene vergadering plaats bij Brink's Belgium. Daarop werden de leden van de raad van bestuur, van wie het mandaat op 24 juni 2010 afliep, met terugwerkende kracht herbenoemd. Door die herbenoeming is de faillissementsaanvraag - die door de rechtbank werd verworpen - volgens de raad van bestuur wel degelijk geldig.

De zaak wordt op maandag 13 december ingeleid voor de rechtbank, melden de voorlopige bewindvoerders in het persbericht. Tegelijk stelt de raad van bestuur het mandaat van de voorlopige bewindvoerders Alain Zenner en Gérard Delvaux ter discussie. Volgens de raad was daar geen dringende reden toe.

Woensdag 8 december buigt de Belgische afdeling van de OESO zich over het Brink's-dossier. De organisatie wil weten of de waardetransporteur de OESO-regels al dan niet heeft overtreden.

De Brusselse rechtbank van koophandel weigerde op 17 november de verkoop van de divisie die instaat voor het transport van diamant aan een filiaal van Brink's. Volgens de voorlopige bewindvoerders vond er op 26 november een "geheime" algemene vergadering plaats bij Brink's Belgium. Daarop werden de leden van de raad van bestuur, van wie het mandaat op 24 juni 2010 afliep, met terugwerkende kracht herbenoemd. Door die herbenoeming is de faillissementsaanvraag - die door de rechtbank werd verworpen - volgens de raad van bestuur wel degelijk geldig.De zaak wordt op maandag 13 december ingeleid voor de rechtbank, melden de voorlopige bewindvoerders in het persbericht. Tegelijk stelt de raad van bestuur het mandaat van de voorlopige bewindvoerders Alain Zenner en Gérard Delvaux ter discussie. Volgens de raad was daar geen dringende reden toe. Woensdag 8 december buigt de Belgische afdeling van de OESO zich over het Brink's-dossier. De organisatie wil weten of de waardetransporteur de OESO-regels al dan niet heeft overtreden.