Bij btw-carrouselfraude draagt minstens één onderneming geen btw af, maar steekt ze de ontvangen btw zelf op zak. Omdat de fraudesystemen vaak ingewikkeld in elkaar steken en grensoverschrijdend zijn, is internationale samenwerking onontbeerlijk. Daarom stelde de Nederlandse staatssecretaris voor Financiën Eric Wiebes op de Ecofin in Amsterdam het Transactional Network Analysis (TNA) voor. Op basis van automatische analyse en gegevensuitwisseling tussen de nationale belastingdiensten kan fraude veel sneller worden opgespoord. "Als we dit op Europese schaal kunnen uitrollen, zullen we niet binnen de paar maanden, maar in de meeste gevallen binnen de paar dagen btw-fraude op het spoor kunnen komen. Het zal ons toelaten een groot deel te recupereren van de naar schatting 50 miljard euro aan belastinginkomsten die aan carrouselfraude verloren gaan", zegt Wiebes. "Als initiatiefnemer staat België uiteraard positief tegenover de invoering van TNA", verklaarde minister Van Overtveldt tijdens de vergadering. "Dit project werd reeds uitgebreid tot de hele Benelux. We beschikken nu over de buitengewone kans om gebruik te kunnen maken van deze tool die reeds op Europees niveau zijn meerwaarde heeft bewezen." Van Overtveldt wijst erop dat TNA geen bijkomende administratieve lasten creëert voor de bedrijven. "Integendeel, er wordt enkel op een optimale manier gebruikgemaakt van gegevens waarover we reeds beschikken." Niet alle lidstaten steunen het TNA-systeem. Tsjechië en Oostenrijk bijvoorbeeld willen btw-carrouselfraude wel aanpakken, maar zien meer heil in andere methodes. De Europese Commissie wordt nu gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren. (Belga)

Bij btw-carrouselfraude draagt minstens één onderneming geen btw af, maar steekt ze de ontvangen btw zelf op zak. Omdat de fraudesystemen vaak ingewikkeld in elkaar steken en grensoverschrijdend zijn, is internationale samenwerking onontbeerlijk. Daarom stelde de Nederlandse staatssecretaris voor Financiën Eric Wiebes op de Ecofin in Amsterdam het Transactional Network Analysis (TNA) voor. Op basis van automatische analyse en gegevensuitwisseling tussen de nationale belastingdiensten kan fraude veel sneller worden opgespoord. "Als we dit op Europese schaal kunnen uitrollen, zullen we niet binnen de paar maanden, maar in de meeste gevallen binnen de paar dagen btw-fraude op het spoor kunnen komen. Het zal ons toelaten een groot deel te recupereren van de naar schatting 50 miljard euro aan belastinginkomsten die aan carrouselfraude verloren gaan", zegt Wiebes. "Als initiatiefnemer staat België uiteraard positief tegenover de invoering van TNA", verklaarde minister Van Overtveldt tijdens de vergadering. "Dit project werd reeds uitgebreid tot de hele Benelux. We beschikken nu over de buitengewone kans om gebruik te kunnen maken van deze tool die reeds op Europees niveau zijn meerwaarde heeft bewezen." Van Overtveldt wijst erop dat TNA geen bijkomende administratieve lasten creëert voor de bedrijven. "Integendeel, er wordt enkel op een optimale manier gebruikgemaakt van gegevens waarover we reeds beschikken." Niet alle lidstaten steunen het TNA-systeem. Tsjechië en Oostenrijk bijvoorbeeld willen btw-carrouselfraude wel aanpakken, maar zien meer heil in andere methodes. De Europese Commissie wordt nu gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren. (Belga)