De top van bpost krijgt behalve een vast loon ook een variabel loon, dat bepaald wordt door verschillende factoren.

Een belangrijk element daarbij is de financiële gezondheid van het bedrijf, maar bpost kijkt ook naar de kwaliteit en de klantentevredenheid om de bonus te bepalen. Dit jaar is daar ook het 'welzijn van het personeel' bijgekomen, gemeten aan de hand van het niveau van absenteïsme van minder dan een maand.

"Deze wijziging kwam er omdat we van oordeel zijn dat de andere objectieven, klantentevredenheid en kwaliteit, eigenlijk nauw samenhangen met hoe het personeel zich op de werkvloer voelt", zegt Walter Van Wolputte, manager Public Affairs van bpost.

Minder absenteïsme

"Als graadmeter daarvoor hebben we het absenteïsme op korte termijn gekozen. Hoe minder absenteïsme, hoe beter we de doelstellingen kunnen bereiken. Die elementen hangen samen." Het is de bedoeling dat de absenteïsme-indicator daalt, benadrukt Van Wolputte.

Hoe sterker de daling, hoe beter voor de portefeuille van de directieleden. Concrete cijfers over het absenteïsme op korte termijn op dit moment, beschouwt bpost als vertrouwelijke informatie die niet wordt vrijgegeven aan het grote publiek.

De nieuwe bepaling geldt voor het directiecomité, maar niet voor CEO Koen Van Gerven. Zijn bonus is gebaseerd op de financiële prestaties.

"Maar klantentevredenheid en welzijn van het personeel zitten wel impliciet in de financiële objectieven. In de overeenkomst tussen de raad van bestuur en de CEO staat immers dat die behaald moeten worden op een manier zodat er een stabiel sociaal klimaat is, met de grootste aandacht voor klantenservice, welzijn van werknemers, kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen", aldus Van Wolputte.

De top van bpost krijgt behalve een vast loon ook een variabel loon, dat bepaald wordt door verschillende factoren. Een belangrijk element daarbij is de financiële gezondheid van het bedrijf, maar bpost kijkt ook naar de kwaliteit en de klantentevredenheid om de bonus te bepalen. Dit jaar is daar ook het 'welzijn van het personeel' bijgekomen, gemeten aan de hand van het niveau van absenteïsme van minder dan een maand. "Deze wijziging kwam er omdat we van oordeel zijn dat de andere objectieven, klantentevredenheid en kwaliteit, eigenlijk nauw samenhangen met hoe het personeel zich op de werkvloer voelt", zegt Walter Van Wolputte, manager Public Affairs van bpost. "Als graadmeter daarvoor hebben we het absenteïsme op korte termijn gekozen. Hoe minder absenteïsme, hoe beter we de doelstellingen kunnen bereiken. Die elementen hangen samen." Het is de bedoeling dat de absenteïsme-indicator daalt, benadrukt Van Wolputte. Hoe sterker de daling, hoe beter voor de portefeuille van de directieleden. Concrete cijfers over het absenteïsme op korte termijn op dit moment, beschouwt bpost als vertrouwelijke informatie die niet wordt vrijgegeven aan het grote publiek. De nieuwe bepaling geldt voor het directiecomité, maar niet voor CEO Koen Van Gerven. Zijn bonus is gebaseerd op de financiële prestaties. "Maar klantentevredenheid en welzijn van het personeel zitten wel impliciet in de financiële objectieven. In de overeenkomst tussen de raad van bestuur en de CEO staat immers dat die behaald moeten worden op een manier zodat er een stabiel sociaal klimaat is, met de grootste aandacht voor klantenservice, welzijn van werknemers, kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen", aldus Van Wolputte.