Over het absenteïsme bij bpost -dat in 2018 nog piekte op 7,85 procent- gaf de topman geen cijfers, maar hij zei wel dat er vorig jaar "stappen vooruit zijn gezet". Het blijft wel een grote uitdaging, aldus Van Gerven. "We hebben geprobeerd om dit probleem te objectiveren, maar kunnen enkel vaststellen dat het om complexe materie gaat. Het blijft een uitdaging, maar dat geldt ook voor de hele maatschappij." Van Gerven gaf ook nog mee dat de aanwervingen bij bpost iets vlotter verlopen. "We hebben inspanningen gedaan om de attractiviteit van de job te vergroten, onder meer door extra loon en extra vakantiedagen. We vinden nu iets makkelijker nieuw personeel, al blijft het in sommige streken wel een uitdaging." (Belga)

Over het absenteïsme bij bpost -dat in 2018 nog piekte op 7,85 procent- gaf de topman geen cijfers, maar hij zei wel dat er vorig jaar "stappen vooruit zijn gezet". Het blijft wel een grote uitdaging, aldus Van Gerven. "We hebben geprobeerd om dit probleem te objectiveren, maar kunnen enkel vaststellen dat het om complexe materie gaat. Het blijft een uitdaging, maar dat geldt ook voor de hele maatschappij." Van Gerven gaf ook nog mee dat de aanwervingen bij bpost iets vlotter verlopen. "We hebben inspanningen gedaan om de attractiviteit van de job te vergroten, onder meer door extra loon en extra vakantiedagen. We vinden nu iets makkelijker nieuw personeel, al blijft het in sommige streken wel een uitdaging." (Belga)