"De huidige rechtsonzekerheid is nefast", aldus Bourgeois. "Ik reken erop dat de federale regering snel werk maakt van een vliegwet met een evenwichtige spreiding van de vluchten. Ik doe tevens een oproep aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de nodige inschikkelijkheid te tonen. We genieten allemaal samen van de lusten van de luchthaven, laten we ook de lasten eerlijk verdelen." Wat de andere vier belangrijke prioriteiten van Voka (extra investeringen in mobiliteit, extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling, de invoering van de energienorm en de afschaffing van de onroerende voorheffing op materieel en outillage) betreft, benadrukte Bourgeois maandagavond dat Vlaanderen al zware budgettaire inspanningen geleverd heeft om te kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit. "In 2015-2016 hebben we al een kleine 2 miljard bespaard, vooral met nooit geziene efficiëntieoefeningen op ons Vlaams overheidsapparaat, dat in 2019 4.000 medewerkers en 30 entiteiten minder zal tellen", aldus Bourgeois. "In 2016 zijn er voor 400 miljoen extra investeringen opgestart in onder meer onderzoek en ontwikkeling. We hebben nog maar pas de economische begroting van het Planbureau ontvangen en de begrotingsbesprekingen lopen volop. Maar het is de bedoeling om in 2017 de budgetten voor vooral O&O, welzijn, mobiliteit en openbare werken en schoolgebouwen recurrent te verhogen." Wat de energienorm betreft, herhaalde Bourgeois dat die opgenomen is in zowel het Vlaamse als het federale regeerakkoord. "De energienorm staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Het is onze ambitie dat hij volgend jaar operationeel is." Tot slot riep Bourgeois de bedrijven op om te blijven investeren, "om nog meer te investeren". "Als overheid doen wij belangrijke inspanningen, werken we aan een aantrekkelijke investeringsomgeving. Alles kan uiteraard nog beter, maar dit mag geen reden zijn om dit momentum niet aan te grijpen. (...) Laten we samen op dit elan doorgaan." Bourgeois nam tijdens het Voka-evenement ook even de tijd om samen met de bekende chocolatier Dominique Persoone pralines te maken. (Belga)

"De huidige rechtsonzekerheid is nefast", aldus Bourgeois. "Ik reken erop dat de federale regering snel werk maakt van een vliegwet met een evenwichtige spreiding van de vluchten. Ik doe tevens een oproep aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de nodige inschikkelijkheid te tonen. We genieten allemaal samen van de lusten van de luchthaven, laten we ook de lasten eerlijk verdelen." Wat de andere vier belangrijke prioriteiten van Voka (extra investeringen in mobiliteit, extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling, de invoering van de energienorm en de afschaffing van de onroerende voorheffing op materieel en outillage) betreft, benadrukte Bourgeois maandagavond dat Vlaanderen al zware budgettaire inspanningen geleverd heeft om te kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit. "In 2015-2016 hebben we al een kleine 2 miljard bespaard, vooral met nooit geziene efficiëntieoefeningen op ons Vlaams overheidsapparaat, dat in 2019 4.000 medewerkers en 30 entiteiten minder zal tellen", aldus Bourgeois. "In 2016 zijn er voor 400 miljoen extra investeringen opgestart in onder meer onderzoek en ontwikkeling. We hebben nog maar pas de economische begroting van het Planbureau ontvangen en de begrotingsbesprekingen lopen volop. Maar het is de bedoeling om in 2017 de budgetten voor vooral O&O, welzijn, mobiliteit en openbare werken en schoolgebouwen recurrent te verhogen." Wat de energienorm betreft, herhaalde Bourgeois dat die opgenomen is in zowel het Vlaamse als het federale regeerakkoord. "De energienorm staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Het is onze ambitie dat hij volgend jaar operationeel is." Tot slot riep Bourgeois de bedrijven op om te blijven investeren, "om nog meer te investeren". "Als overheid doen wij belangrijke inspanningen, werken we aan een aantrekkelijke investeringsomgeving. Alles kan uiteraard nog beter, maar dit mag geen reden zijn om dit momentum niet aan te grijpen. (...) Laten we samen op dit elan doorgaan." Bourgeois nam tijdens het Voka-evenement ook even de tijd om samen met de bekende chocolatier Dominique Persoone pralines te maken. (Belga)