De Franse onderaannemer Ponticelli zegt zich te engageren om een nieuwe standaard te vestigen voor industriële bouwwerken. De Italiaanse onderaannemer Irem, waar een onderzoek rond loopt, lijkt voorlopig niet meer betrokken te worden bij de werken. In de tweede helft van 2024 moet de zogenaamde PDH-bouwwerf klaar zijn (propaandehydrogenatie, red.).

Na een stilstand van de bouwwerkzaamheden heeft Borealis een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor de mechanische bouwwerkzaamheden. 'Na zorgvuldige afweging heeft Borealis het merendeel van deze werkzaamheden nu toegewezen aan aannemer Ponticelli', klinkt het.

'Borealis hanteert een nultolerantie voor wanpraktijken', zegt het bedrijf tot slot. 'Borealis heeft deze maatregelen ingevoerd om elk mogelijk gebrek aan controle door (onder)aannemers te identificeren en aan te pakken.'

Zo is er nu een ethische hotline van Borealis. Deze tool is toegankelijk voor werknemers en externen van Borealis en maakt het mogelijk ethische kwesties in 24 talen te melden. Ook het audit- en doorlichtingsproces van aannemers zou versterkt zijn. Borealis zegt elke aannemer en onderaannemer te vragen om een formele bindende verklaring te ondertekenen waarin ze formeel bevestigen dat ze de Belgische wetgeving inzake arbeid, sociale zekerheid en belastingen volledig naleven.

De Franse onderaannemer Ponticelli zegt zich te engageren om een nieuwe standaard te vestigen voor industriële bouwwerken. De Italiaanse onderaannemer Irem, waar een onderzoek rond loopt, lijkt voorlopig niet meer betrokken te worden bij de werken. In de tweede helft van 2024 moet de zogenaamde PDH-bouwwerf klaar zijn (propaandehydrogenatie, red.). Na een stilstand van de bouwwerkzaamheden heeft Borealis een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor de mechanische bouwwerkzaamheden. 'Na zorgvuldige afweging heeft Borealis het merendeel van deze werkzaamheden nu toegewezen aan aannemer Ponticelli', klinkt het. 'Borealis hanteert een nultolerantie voor wanpraktijken', zegt het bedrijf tot slot. 'Borealis heeft deze maatregelen ingevoerd om elk mogelijk gebrek aan controle door (onder)aannemers te identificeren en aan te pakken.' Zo is er nu een ethische hotline van Borealis. Deze tool is toegankelijk voor werknemers en externen van Borealis en maakt het mogelijk ethische kwesties in 24 talen te melden. Ook het audit- en doorlichtingsproces van aannemers zou versterkt zijn. Borealis zegt elke aannemer en onderaannemer te vragen om een formele bindende verklaring te ondertekenen waarin ze formeel bevestigen dat ze de Belgische wetgeving inzake arbeid, sociale zekerheid en belastingen volledig naleven.