In het kader van de begrotingscontrole besliste de federale regering om in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo wordt onder meer de diplomabonificatie afgebouwd. Dat geldt ook voor de zogenaamde tantièmes, waardoor vandaag een gewerkt jaar van een ambtenaar zwaarder weegt dan van een werknemer. Ambtenaren zullen ook geen ongebruikte ziektedagen meer kunnen opsparen, en het automatisch ziektepensioen wordt afgeschaft. "Stank voor dank", klonk het bij Chris Reniers van de ACOD. "Nog geen maand na de terroristische aanslagen waarbij de verschillende ministers nadien 'het prachtige werk' van hun diensten zoals bijvoorbeeld politie en brandweer loofden, worden ze niet gehonoreerd", aldus Reniers. "Langer werken voor minder pensioen." Reniers vraagt ook duidelijkheid voor die ambtenaren. Welke beroepen maar ook welke functies in die beroepen komen in de toekomst in aanmerking als een zwaar beroep bij de pensioenberekening? Maar niet alleen over die zware beroepen is er wrevel. Luc Hamelinck van ACV Openbare Diensten neemt het niet dat de diplomabonificaties, waarbij studies meetellen in de pensioenberekening, aangepakt worden. De perceptie bij de politici hierover klopt niet, klinkt het. "Dit gaat niet over langer werken, maar over minder pensioen." Over toekomstige vakbondsacties, en welke vorm van protest, willen de bonden nog geen concreet uitspraken doen. Maar indien de regering niet bijstuurt de komende periode volgen acties, klinkt het resoluut. (Belga)

In het kader van de begrotingscontrole besliste de federale regering om in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo wordt onder meer de diplomabonificatie afgebouwd. Dat geldt ook voor de zogenaamde tantièmes, waardoor vandaag een gewerkt jaar van een ambtenaar zwaarder weegt dan van een werknemer. Ambtenaren zullen ook geen ongebruikte ziektedagen meer kunnen opsparen, en het automatisch ziektepensioen wordt afgeschaft. "Stank voor dank", klonk het bij Chris Reniers van de ACOD. "Nog geen maand na de terroristische aanslagen waarbij de verschillende ministers nadien 'het prachtige werk' van hun diensten zoals bijvoorbeeld politie en brandweer loofden, worden ze niet gehonoreerd", aldus Reniers. "Langer werken voor minder pensioen." Reniers vraagt ook duidelijkheid voor die ambtenaren. Welke beroepen maar ook welke functies in die beroepen komen in de toekomst in aanmerking als een zwaar beroep bij de pensioenberekening? Maar niet alleen over die zware beroepen is er wrevel. Luc Hamelinck van ACV Openbare Diensten neemt het niet dat de diplomabonificaties, waarbij studies meetellen in de pensioenberekening, aangepakt worden. De perceptie bij de politici hierover klopt niet, klinkt het. "Dit gaat niet over langer werken, maar over minder pensioen." Over toekomstige vakbondsacties, en welke vorm van protest, willen de bonden nog geen concreet uitspraken doen. Maar indien de regering niet bijstuurt de komende periode volgen acties, klinkt het resoluut. (Belga)