De wet-Renault kwam in 1998 tot stand na massale ontslagen bij de fabriek van Renault Vilvoorde. De wet verplicht bedrijven om bij grote herstructureringen die gepaard gaan met een collectief ontslag, te overleggen met de vakbonden.

De personeelsvertegenwoordigers moeten in het proces de kans krijgen om vragen te stellen en eventueel tegenvoorstellen te doen.

De socialistische vakbond ABVV vindt dat het tijd is voor een bijsturing van de wet. "Nog te veel werknemers worden aan hun lot overgelaten", stelt het ABVV, waarmee de bond verwijst naar onder meer werknemers met een tijdelijk contract. Ook bij onderaannemers van het herstructurerende bedrijf valt personeel uit de boot.

"Wij vragen ons af of het echt normaal is dat werknemers bij onderaannemers die vaak heel sterk afhankelijk zijn van de opdrachtgever, bij een herstructurering niet geïnformeerd worden, niet betrokken worden in het overleg en dat de opdrachtgevende onderneming haar sociale verantwoordelijkheid niet opneemt." ABVV wil dat ook die werknemers onder een sociaal plan vallen.

Niet enkel de socialistische vakbond vraagt dat de wet-Reanult wordt bijgestuurd, ook werkgeversfederatie VBO vindt dat na 20 jaar 'de gepaste conclusies getrokken moeten worden'.

"De wet dateert van 1998 en paste in de tijdsgeest van toen. Vandaag is de situatie totaal anders", zegt Bart Buysse, directeur generaal bij het VBO.

"Een modernisering is dus op zijn plaats, maar uitgaande van hertewerkstelling in plaats van zo veel mogelijk cash. Deze zou best in gemeenschappelijk akkoord binnen de NAR gestalte krijgen", luidt het.

De wet-Renault kwam in 1998 tot stand na massale ontslagen bij de fabriek van Renault Vilvoorde. De wet verplicht bedrijven om bij grote herstructureringen die gepaard gaan met een collectief ontslag, te overleggen met de vakbonden. De personeelsvertegenwoordigers moeten in het proces de kans krijgen om vragen te stellen en eventueel tegenvoorstellen te doen. De socialistische vakbond ABVV vindt dat het tijd is voor een bijsturing van de wet. "Nog te veel werknemers worden aan hun lot overgelaten", stelt het ABVV, waarmee de bond verwijst naar onder meer werknemers met een tijdelijk contract. Ook bij onderaannemers van het herstructurerende bedrijf valt personeel uit de boot. "Wij vragen ons af of het echt normaal is dat werknemers bij onderaannemers die vaak heel sterk afhankelijk zijn van de opdrachtgever, bij een herstructurering niet geïnformeerd worden, niet betrokken worden in het overleg en dat de opdrachtgevende onderneming haar sociale verantwoordelijkheid niet opneemt." ABVV wil dat ook die werknemers onder een sociaal plan vallen. Niet enkel de socialistische vakbond vraagt dat de wet-Reanult wordt bijgestuurd, ook werkgeversfederatie VBO vindt dat na 20 jaar 'de gepaste conclusies getrokken moeten worden'. "De wet dateert van 1998 en paste in de tijdsgeest van toen. Vandaag is de situatie totaal anders", zegt Bart Buysse, directeur generaal bij het VBO. "Een modernisering is dus op zijn plaats, maar uitgaande van hertewerkstelling in plaats van zo veel mogelijk cash. Deze zou best in gemeenschappelijk akkoord binnen de NAR gestalte krijgen", luidt het.