De onderhandelingen tussen bonden en directie van Swissport verliepen moeizaam en de twee partijen aan tafel gingen een tijdje uit elkaar, maar uiteindelijk kwam er toch een akkoord uit de bus.

'De basis die we op 3 juli tijdens de verzoeningsvergadering bereikten, moest in een protocol gegoten worden. We hadden zo'n akkoord nodig om de dreiging met acties weg te nemen', zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB. 'De directie weigerde dat een tijdlang maar finaal sloten we een cao', aldus de vakbondsman.

Het doel van het akkoord bestaat erin enkele nijpende personeelsproblemen weg te werken. 'Het gaat niet om de bagagisten maar om de bedienden aan onder meer de check-in en bij het Airport Operations Center (APOC). Vijftien personeelsleden die nu 75 procent werken, gaan voltijds aan de slag. In september worden de bonden betrokken bij de planning voor het zomerseizoen van 2020. We gaan de personeelsbezetting beter kunnen opvolgen. De directie stelt ons voortaan een maandelijks overzicht op alle afdelingen ter beschikking', zegt Bougrine.

De directie van Swissport liet nog verstaan dat de verhoogde inspanning voor bijkomende aanwervingen blijft gelden.

De onderhandelingen tussen bonden en directie van Swissport verliepen moeizaam en de twee partijen aan tafel gingen een tijdje uit elkaar, maar uiteindelijk kwam er toch een akkoord uit de bus. 'De basis die we op 3 juli tijdens de verzoeningsvergadering bereikten, moest in een protocol gegoten worden. We hadden zo'n akkoord nodig om de dreiging met acties weg te nemen', zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB. 'De directie weigerde dat een tijdlang maar finaal sloten we een cao', aldus de vakbondsman.Het doel van het akkoord bestaat erin enkele nijpende personeelsproblemen weg te werken. 'Het gaat niet om de bagagisten maar om de bedienden aan onder meer de check-in en bij het Airport Operations Center (APOC). Vijftien personeelsleden die nu 75 procent werken, gaan voltijds aan de slag. In september worden de bonden betrokken bij de planning voor het zomerseizoen van 2020. We gaan de personeelsbezetting beter kunnen opvolgen. De directie stelt ons voortaan een maandelijks overzicht op alle afdelingen ter beschikking', zegt Bougrine.De directie van Swissport liet nog verstaan dat de verhoogde inspanning voor bijkomende aanwervingen blijft gelden.