Het initiatief van ABO kadert in de ambitie van het bedrijf om zo snel mogelijk een inventaris op te zetten van de locaties waar de normen voor de aanwezigheid van PFAS worden overschreden. PFAS (poly-en perfluoralkylstoffen) is de verzamelnaam voor zo'n 6000 chemische stoffen die enorm schadelijk en moeilijk afbreekbaar zijn.

"We proberen bij bestaande klanten, als we hun goedkeuring krijgen, systematisch stalen te nemen om PFAS op te sporen", schetst Frank De Palmenaer, de CEO van ABO-Group Environment. "Door die verontreinigde zones in kaart te brengen, kunnen we het beleid mee ondersteunen. Zo proberen we een eerste stap te zetten naar een globale oplossing."

Met die gegevens kan een databank worden opgericht, die de actuele toestand in Vlaanderen en de potentiële risicolocaties in kaart kan brengen. ABO-Group treedt ondertussen in overleg met de verschillende instanties - OVAM, VITO en de politieke overheden - om de opgedane kennis te delen. De Palmenaer: "We willen onze kennis inzetten voor het begin van de oplossing. Het is aan anderen om eventueel uit te klaren wie hier verantwoordelijkheid draagt."

De infolijn is bereikbaar op 0800/26166

Het initiatief van ABO kadert in de ambitie van het bedrijf om zo snel mogelijk een inventaris op te zetten van de locaties waar de normen voor de aanwezigheid van PFAS worden overschreden. PFAS (poly-en perfluoralkylstoffen) is de verzamelnaam voor zo'n 6000 chemische stoffen die enorm schadelijk en moeilijk afbreekbaar zijn. "We proberen bij bestaande klanten, als we hun goedkeuring krijgen, systematisch stalen te nemen om PFAS op te sporen", schetst Frank De Palmenaer, de CEO van ABO-Group Environment. "Door die verontreinigde zones in kaart te brengen, kunnen we het beleid mee ondersteunen. Zo proberen we een eerste stap te zetten naar een globale oplossing."Met die gegevens kan een databank worden opgericht, die de actuele toestand in Vlaanderen en de potentiële risicolocaties in kaart kan brengen. ABO-Group treedt ondertussen in overleg met de verschillende instanties - OVAM, VITO en de politieke overheden - om de opgedane kennis te delen. De Palmenaer: "We willen onze kennis inzetten voor het begin van de oplossing. Het is aan anderen om eventueel uit te klaren wie hier verantwoordelijkheid draagt."De infolijn is bereikbaar op 0800/26166