BNP Paribas heeft een akkoord gesloten met de Amerikaanse autoriteiten over zijn omstreden dollartransacties (ten belope van 30 miljard dollar) met landen als Soedan, Cuba en Iran. Dat akkoord treft de Franse bank op drie fronten.

Er is in de eerste plaats de boete van 8,97 miljard dollar (6,6 miljard euro) die BNP Paribas moet betalen. Daarvoor neemt de Franse bank een provisie van 5,8 miljard euro ten laste van het tweede kwartaal. Eerder had de bank al 800 miljoen euro opzijgezet. De provisie van 5,8 miljard euro komt ongeveer overeen met de verwachte nettowinst van 6 miljard euro over 2014.

Toch zal BNP Paribas over het boekjaar 2014 een onveranderd dividend van 1,50 euro per aandeel uitkeren, meldt de bank deze morgen in een persbericht. Dat is goed nieuws voor de Belgische overheid, die met 10 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder van de bank is. De dividendstroom van BNP Paribas naar België bedraagt meer dan 200 miljoen euro. Over de dividenduitkering in de daaropvolgende jaren wordt in het persbericht met geen woord gerept.

Het tweede luik van de bestraffing is de 'guilty plea' van BNP Paribas. Als een bank schuldig pleit, moet er meteen een onderzoek gebeuren naar haar banklicenties. De Franse bankregulator was er dan ook als de kippen bij om te melden dat de Franse bank financieel in staat is de gevolgen van de Amerikaanse sanctie te absorberen. Ook BNP Paribas zelf onderstreepte dat haar liquiditeit- en solvabiliteitsratio's erg solide blijven. Zo zou de kernkapitaalratio nog altijd 10 procent bedragen, ook na verrekening van de boete.

Het derde luik van de sanctie kan vooral commercieel zwaar wegen. BNP Paribas wordt gedurende een jaar verboden dollartransacties af te handelen (clearing), met name in de financiering van grondstoffenhandel (o.a. handel in gas en olie). Gedurende heel 2015 zullen de dollartransacties van klanten van BNP Paribas worden afgehandeld door een derde bank en niet door het filiaal van BNP Paribas in New York.

Dat clearingverbod kan de bank destabiliseren, want BNP Paribas is een van de belangrijkste financiële spelers op de internationale energiemarkt. Het verbod zal vooral de kantoren van BNP Paribas in Parijs, Genève en Singapore treffen. De gevolgen voor de klantenrelaties kunnen groot zijn. Als handelaars hun dollartransacties via een derde bank moeten afhandelen, kunnen ze even goed rechtsreeks met die bank werken dan via BNP Paribas.

De Franse bank wijst erop dat ze zes maanden de tijd heeft om goede regelingen te treffen met haar klanten. Het Belgisch filiaal BNP Paribas Fortis, dat belangrijke activiteiten in project- en exportfinanciering heeft, zou door het clearingverbod niet tot nauwelijks worden getroffen.

BNP Paribas heeft een akkoord gesloten met de Amerikaanse autoriteiten over zijn omstreden dollartransacties (ten belope van 30 miljard dollar) met landen als Soedan, Cuba en Iran. Dat akkoord treft de Franse bank op drie fronten.Er is in de eerste plaats de boete van 8,97 miljard dollar (6,6 miljard euro) die BNP Paribas moet betalen. Daarvoor neemt de Franse bank een provisie van 5,8 miljard euro ten laste van het tweede kwartaal. Eerder had de bank al 800 miljoen euro opzijgezet. De provisie van 5,8 miljard euro komt ongeveer overeen met de verwachte nettowinst van 6 miljard euro over 2014.Toch zal BNP Paribas over het boekjaar 2014 een onveranderd dividend van 1,50 euro per aandeel uitkeren, meldt de bank deze morgen in een persbericht. Dat is goed nieuws voor de Belgische overheid, die met 10 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder van de bank is. De dividendstroom van BNP Paribas naar België bedraagt meer dan 200 miljoen euro. Over de dividenduitkering in de daaropvolgende jaren wordt in het persbericht met geen woord gerept.Het tweede luik van de bestraffing is de 'guilty plea' van BNP Paribas. Als een bank schuldig pleit, moet er meteen een onderzoek gebeuren naar haar banklicenties. De Franse bankregulator was er dan ook als de kippen bij om te melden dat de Franse bank financieel in staat is de gevolgen van de Amerikaanse sanctie te absorberen. Ook BNP Paribas zelf onderstreepte dat haar liquiditeit- en solvabiliteitsratio's erg solide blijven. Zo zou de kernkapitaalratio nog altijd 10 procent bedragen, ook na verrekening van de boete.Het derde luik van de sanctie kan vooral commercieel zwaar wegen. BNP Paribas wordt gedurende een jaar verboden dollartransacties af te handelen (clearing), met name in de financiering van grondstoffenhandel (o.a. handel in gas en olie). Gedurende heel 2015 zullen de dollartransacties van klanten van BNP Paribas worden afgehandeld door een derde bank en niet door het filiaal van BNP Paribas in New York.Dat clearingverbod kan de bank destabiliseren, want BNP Paribas is een van de belangrijkste financiële spelers op de internationale energiemarkt. Het verbod zal vooral de kantoren van BNP Paribas in Parijs, Genève en Singapore treffen. De gevolgen voor de klantenrelaties kunnen groot zijn. Als handelaars hun dollartransacties via een derde bank moeten afhandelen, kunnen ze even goed rechtsreeks met die bank werken dan via BNP Paribas. De Franse bank wijst erop dat ze zes maanden de tijd heeft om goede regelingen te treffen met haar klanten. Het Belgisch filiaal BNP Paribas Fortis, dat belangrijke activiteiten in project- en exportfinanciering heeft, zou door het clearingverbod niet tot nauwelijks worden getroffen.