BNP Paribas maakte vrijdagmorgen zijn jaarresultaten bekend. De Franse bank boekte in 2020 een nettowinst van 7,07 miljard euro. Dat is een daling met 13,5 procent in vergelijking met 2019. De winstdaling is grotendeels toe te schrijven aan de kredietprovisies die de bank opzij zette. Die voorzieningen liepen op tot 5,7 miljard euro, dat is 2,5 miljard meer dan een jaar eerder.

Van dat bedrag heeft 4,3 miljard euro betrekking op zogenaamde probleemkredieten, leningen die kampen met een betalingsachterstand van minstens 90 dagen. De resterende 1,4 miljard is een verrekening van de slechtere economische vooruitzichten als gevolg van de coronacrisis en de lockdowns in verschillende landen. Alle kredietprovisies tezamen vertegenwoordigen 0,66 procent van de kredietportefeuille van BNP Paribas.

Voor 2021 gaat BNP Paribas uit van een wereldwijde economische heropleving in de tweede helft van dit jaar. Dat moet leiden tot een afname van de kredietprovisies tot 0,50 procent of iets hoger, zei CFO Lars Machenil op een conference call. Toch maakt de bank geen winstprognose voor 2021 bekend. Ze wijst erop dat de lage rente zal blijven wegen op de inkomsten en de winstgevendheid. Vorig jaar wist BNP Paribas de inkomsten zo goed als stabiel te houden op 44,3 miljard euro.

Meer dividend in het vooruitzicht

De bank keert 1,11 euro per aandeel dividend uit. Dat komt neer op een pay-outratio van 21 procent. De Belgische staat, de grootste aandeelhouder van BNP Paribas, kan al zeker rekenen op iets meer dan 100 miljoen euro dividendinkomsten. BNP Paribas blijft echter bij zijn voornemen om de helft van de winst uit te keren. Dat geld wordt opzij gezet in de hoop dat de ECB eind september de dividendbeperkingen voor banken laat varen.

BNP Paribas laat uitschijnen dat het vanaf het boekjaar 2022 een nog groter deel van de winst aan zijn aandeelhouders wil uitkeren. "Onze kapitaalratio's liggen aanzienlijk hoger dan de vereisten van de ECB en dan onze eigen doelstellingen", zegt CEO Jean-Laurent Bonnafé. "We gaan een nieuw strategisch plan 2022-2025 opstellen, en daarin zal het dividendbeleid herzien worden in lijn met de overkapitalisering van de groep."

Belgische stroppenpot gevuld

De Belgische retailbankactiviteiten van BNP Paribas Fortis realiseerden vorig jaar een winst voor belastingen van 762 miljoen euro. Dat is een daling met 18 procent in vergelijking met 2019. Ook in België zijn de gestegen kredietprovisies verantwoordelijk voor de daling. BNP Paribas Fortis stak 230 miljoen euro in zijn stroppenpot, vier keer zo veel als een jaar eerder.

De Belgische dochter van BNP Paribas had ook te lijden onder de lagere rentemarge. De inkomsten liepen met 2,6 procent terug tot 3,4 miljard euro. Maar bij de rente-inkomsten bedroeg de daling 6,3 procent.

BNP Paribas maakte vrijdagmorgen zijn jaarresultaten bekend. De Franse bank boekte in 2020 een nettowinst van 7,07 miljard euro. Dat is een daling met 13,5 procent in vergelijking met 2019. De winstdaling is grotendeels toe te schrijven aan de kredietprovisies die de bank opzij zette. Die voorzieningen liepen op tot 5,7 miljard euro, dat is 2,5 miljard meer dan een jaar eerder.Van dat bedrag heeft 4,3 miljard euro betrekking op zogenaamde probleemkredieten, leningen die kampen met een betalingsachterstand van minstens 90 dagen. De resterende 1,4 miljard is een verrekening van de slechtere economische vooruitzichten als gevolg van de coronacrisis en de lockdowns in verschillende landen. Alle kredietprovisies tezamen vertegenwoordigen 0,66 procent van de kredietportefeuille van BNP Paribas.Voor 2021 gaat BNP Paribas uit van een wereldwijde economische heropleving in de tweede helft van dit jaar. Dat moet leiden tot een afname van de kredietprovisies tot 0,50 procent of iets hoger, zei CFO Lars Machenil op een conference call. Toch maakt de bank geen winstprognose voor 2021 bekend. Ze wijst erop dat de lage rente zal blijven wegen op de inkomsten en de winstgevendheid. Vorig jaar wist BNP Paribas de inkomsten zo goed als stabiel te houden op 44,3 miljard euro.De bank keert 1,11 euro per aandeel dividend uit. Dat komt neer op een pay-outratio van 21 procent. De Belgische staat, de grootste aandeelhouder van BNP Paribas, kan al zeker rekenen op iets meer dan 100 miljoen euro dividendinkomsten. BNP Paribas blijft echter bij zijn voornemen om de helft van de winst uit te keren. Dat geld wordt opzij gezet in de hoop dat de ECB eind september de dividendbeperkingen voor banken laat varen.BNP Paribas laat uitschijnen dat het vanaf het boekjaar 2022 een nog groter deel van de winst aan zijn aandeelhouders wil uitkeren. "Onze kapitaalratio's liggen aanzienlijk hoger dan de vereisten van de ECB en dan onze eigen doelstellingen", zegt CEO Jean-Laurent Bonnafé. "We gaan een nieuw strategisch plan 2022-2025 opstellen, en daarin zal het dividendbeleid herzien worden in lijn met de overkapitalisering van de groep."De Belgische retailbankactiviteiten van BNP Paribas Fortis realiseerden vorig jaar een winst voor belastingen van 762 miljoen euro. Dat is een daling met 18 procent in vergelijking met 2019. Ook in België zijn de gestegen kredietprovisies verantwoordelijk voor de daling. BNP Paribas Fortis stak 230 miljoen euro in zijn stroppenpot, vier keer zo veel als een jaar eerder.De Belgische dochter van BNP Paribas had ook te lijden onder de lagere rentemarge. De inkomsten liepen met 2,6 procent terug tot 3,4 miljard euro. Maar bij de rente-inkomsten bedroeg de daling 6,3 procent.