"Een andere reden om de blokkade op te heffen is dat we vernomen hebben dat de directie van DHL in de loop van de ochtend bij de Brusselse rechtbank op eenzijdig verzoekschrift een vonnis heeft bekomen waarin onze blokkade als illegaal wordt bestempeld en dient te worden opgeheven. De deurwaarder is nog evenwel niet langs geweest", aldus een vakbondsmilitant.

"Een andere reden om de blokkade op te heffen is dat we vernomen hebben dat de directie van DHL in de loop van de ochtend bij de Brusselse rechtbank op eenzijdig verzoekschrift een vonnis heeft bekomen waarin onze blokkade als illegaal wordt bestempeld en dient te worden opgeheven. De deurwaarder is nog evenwel niet langs geweest", aldus een vakbondsmilitant.