"Het artikel stipuleert dat ondernemingsraden moeten worden opgericht op initiatief van de werkgever. Dit betekent dat de werkgever geen enkel initiatief mag nemen om de werknemers ertoe aan te zetten zich geen kandidaat te stellen", aldus Blanpain. Accent Jobs beloofde zoals bekend een smartphone en een extra dag verlof als niemand van de werknemers zich zou kandidaat stellen voor de verkiezingen zodat het bedrijf geen ondernemingsraad diende op te richten. Donderdag raakte bekend dat effectief niemand dit gedaan heeft. Het Sociaal Strafwetboek bestraft de niet oprichting van een ondernemingsraad met een strafrechtelijke geldboete van 6.000 euro en een administratiefrechterlijke geldboete van 3.000 euro te vermenigvuldigen met het aantal werknemers. Er geldt evenwel een maximum van het honderdvoudige van dit bedrag. Blanpain is ervan overtuigd dat ook de oproep om zich geen kandidaat stellen strafbaar is met dergelijke boetes, daar het een oproep is om de wet niet na te leven. (Belga)

"Het artikel stipuleert dat ondernemingsraden moeten worden opgericht op initiatief van de werkgever. Dit betekent dat de werkgever geen enkel initiatief mag nemen om de werknemers ertoe aan te zetten zich geen kandidaat te stellen", aldus Blanpain. Accent Jobs beloofde zoals bekend een smartphone en een extra dag verlof als niemand van de werknemers zich zou kandidaat stellen voor de verkiezingen zodat het bedrijf geen ondernemingsraad diende op te richten. Donderdag raakte bekend dat effectief niemand dit gedaan heeft. Het Sociaal Strafwetboek bestraft de niet oprichting van een ondernemingsraad met een strafrechtelijke geldboete van 6.000 euro en een administratiefrechterlijke geldboete van 3.000 euro te vermenigvuldigen met het aantal werknemers. Er geldt evenwel een maximum van het honderdvoudige van dit bedrag. Blanpain is ervan overtuigd dat ook de oproep om zich geen kandidaat stellen strafbaar is met dergelijke boetes, daar het een oproep is om de wet niet na te leven. (Belga)