De sociale partners discussiëren al jaren over de aanpak van het probleem. De partijen zitten nog niet volledig op dezelfde lijn, zo blijkt uit de tekst, maar er heerst toch tevredenheid aan beide kanten. "Het is een goed akkoord omdat er een aantal acties in de breedte komen", zegt Herwig Muyldermans van werkgeversfederatie Federgon. "Dit is een belangrijk signaal", zegt vakbondsman Issam Benali (ABVV). Het protocolakkoord bestaat uit een aantal maatregelen. Zo komt er specifieke vorming rond het thema, zowel om de weerbaarheid van de dienstenchequewerknemers te verhogen als om het omkaderingspersoneel te leren omgaan met discriminerende situaties. Daarnaast willen vakbonden en werkgevers dat er een brede sensibiliseringscampagne komt, gericht aan de klanten van de dienstenchequebedrijven. Over de antidiscriminatieclausule staat in het akkoord dat de sociale partners een model zullen opmaken en verspreiden. De vakbonden willen bovendien dat de bevoegde minister overtuigd wordt om de bedrijven ook te verplichten om die clausule op te nemen in de contracten tussen bedrijf en klant, maar de werkgevers zijn daar niet voor te vinden. Hetzelfde geldt voor de mystery calls, telefonische steekproeven om na te gaan of bedrijven zich aan discriminatie bezondigen. De partijen zijn het erover eens dat die calls nuttig zijn om discriminerende vragen van klanten op te sporen. Op Vlaams niveau sloten de werkgevers er zelfs al een akkoord over met minister van Werk Philippe Muyters. ACLVB-vakbondsman Bram Van Braeckevelt zegt daarover dat de minister "het sociaal overleg buitenspel zette". Het systeem van mystery calls gaat immers uit van de sector zelf. In plaats van die zelfregulering hadden de bonden liever gehad dat de overheid de controles deed en er straffen aan koppelde. Het systeem heet nu "sensibiliserend" te zijn. In het akkoord staat dat nog verder overleg zal volgen "over de modaliteiten van de overdracht van de gegevens komende uit de mystery calls naar de betrokken overheden". (Belga)

De sociale partners discussiëren al jaren over de aanpak van het probleem. De partijen zitten nog niet volledig op dezelfde lijn, zo blijkt uit de tekst, maar er heerst toch tevredenheid aan beide kanten. "Het is een goed akkoord omdat er een aantal acties in de breedte komen", zegt Herwig Muyldermans van werkgeversfederatie Federgon. "Dit is een belangrijk signaal", zegt vakbondsman Issam Benali (ABVV). Het protocolakkoord bestaat uit een aantal maatregelen. Zo komt er specifieke vorming rond het thema, zowel om de weerbaarheid van de dienstenchequewerknemers te verhogen als om het omkaderingspersoneel te leren omgaan met discriminerende situaties. Daarnaast willen vakbonden en werkgevers dat er een brede sensibiliseringscampagne komt, gericht aan de klanten van de dienstenchequebedrijven. Over de antidiscriminatieclausule staat in het akkoord dat de sociale partners een model zullen opmaken en verspreiden. De vakbonden willen bovendien dat de bevoegde minister overtuigd wordt om de bedrijven ook te verplichten om die clausule op te nemen in de contracten tussen bedrijf en klant, maar de werkgevers zijn daar niet voor te vinden. Hetzelfde geldt voor de mystery calls, telefonische steekproeven om na te gaan of bedrijven zich aan discriminatie bezondigen. De partijen zijn het erover eens dat die calls nuttig zijn om discriminerende vragen van klanten op te sporen. Op Vlaams niveau sloten de werkgevers er zelfs al een akkoord over met minister van Werk Philippe Muyters. ACLVB-vakbondsman Bram Van Braeckevelt zegt daarover dat de minister "het sociaal overleg buitenspel zette". Het systeem van mystery calls gaat immers uit van de sector zelf. In plaats van die zelfregulering hadden de bonden liever gehad dat de overheid de controles deed en er straffen aan koppelde. Het systeem heet nu "sensibiliserend" te zijn. In het akkoord staat dat nog verder overleg zal volgen "over de modaliteiten van de overdracht van de gegevens komende uit de mystery calls naar de betrokken overheden". (Belga)