Het Verbond van Belgische Ondernemingen staat positief tegenover de ideeën van Peeters om de arbeidsmarkt te flexibiliseren door bijvoorbeeld de arbeidsduur te annualiseren en meer mogelijkheden te creëren voor nachtarbeid. Maar de procedures en voorwaarden die in de ontwerpen worden opgelegd, hollen de maatregelen uit, klinkt het. Zo wordt de annualisering van de arbeidsduur (waarbij de 38-urige werkweek op jaarbasis zou worden berekend) "compleet uitgehold door bijkomende modaliteiten, strakke procedures en een hogere kostprijs", aldus het VBO. Ook regelingen voor overuren worden "onaantrekkelijk" gemaakt, net als telewerken. Ook het ontwerp van minister Peeters over het concurrentievermogen valt niet in goede aarde bij het VBO. "Zoals het nu voorligt, kan je bijna zeker zijn van een nieuwe loonkostenontsporing in 2017-2018 en worden de inspanningen van de regering tot nog toe om onze loonkostenhandicap verder weg te werken, tenietgedaan", stelt het VBO. De werkgeversorganisatie pleit daarom voor een "hypernoodzakelijke" bijsturing van de ontwerpen. De socialistische vakbond ABVV zei eerder dat het wetsontwerp over wendbaar en werkbaar werk "de deur wagenwijd openzet voor hyperflexibiliteit en verhoogde werkdruk". (Belga)

Het Verbond van Belgische Ondernemingen staat positief tegenover de ideeën van Peeters om de arbeidsmarkt te flexibiliseren door bijvoorbeeld de arbeidsduur te annualiseren en meer mogelijkheden te creëren voor nachtarbeid. Maar de procedures en voorwaarden die in de ontwerpen worden opgelegd, hollen de maatregelen uit, klinkt het. Zo wordt de annualisering van de arbeidsduur (waarbij de 38-urige werkweek op jaarbasis zou worden berekend) "compleet uitgehold door bijkomende modaliteiten, strakke procedures en een hogere kostprijs", aldus het VBO. Ook regelingen voor overuren worden "onaantrekkelijk" gemaakt, net als telewerken. Ook het ontwerp van minister Peeters over het concurrentievermogen valt niet in goede aarde bij het VBO. "Zoals het nu voorligt, kan je bijna zeker zijn van een nieuwe loonkostenontsporing in 2017-2018 en worden de inspanningen van de regering tot nog toe om onze loonkostenhandicap verder weg te werken, tenietgedaan", stelt het VBO. De werkgeversorganisatie pleit daarom voor een "hypernoodzakelijke" bijsturing van de ontwerpen. De socialistische vakbond ABVV zei eerder dat het wetsontwerp over wendbaar en werkbaar werk "de deur wagenwijd openzet voor hyperflexibiliteit en verhoogde werkdruk". (Belga)