In hun studie voorspellen de onderzoekers dat er tegen 2020 bijna 58.000 asielzoekers op arbeidsleeftijd zullen bijkomen. De kleine helft daarvan zal niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Van de ruim 30.000 vluchtelingen die wel op zoek gaan naar werk, zal dat voor ruim 9.000 zonder succes blijven. Bijna 21.000 asielzoekers zullen wel een baan vinden. Volgens de NBB spelen er heel wat factoren mee waarom het voor veel vluchtelingen moeilijk is om aan werk te raken, zoals een ontoereikend scholingsniveau, problemen bij de erkenning van vaardigheden van geschoolde asielzoekers, het gebrek aan kennis van een van de landstalen en discriminatie. De auteurs raden overheid en bedrijven aan om niet bij de pakken te blijven zitten en werk te maken van de inschakeling op de arbeidsmarkt van de asielzoekers. Ze geven ook enkele aanbevelingen, zoals een stelselmatige erkenning van hun diploma's, taalonderwijs voor iedereen en het vermijden van gettovorming in sociaaleconomisch achtergestelde instellingen. Het rapport veegt bovendien de hypothese van tafel dat de toename van het arbeidsaanbod, door de komst van duizenden asielzoekers, een negatieve impact zou hebben op de arbeidskansen van de autochtone bevolking. (Belga)

In hun studie voorspellen de onderzoekers dat er tegen 2020 bijna 58.000 asielzoekers op arbeidsleeftijd zullen bijkomen. De kleine helft daarvan zal niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Van de ruim 30.000 vluchtelingen die wel op zoek gaan naar werk, zal dat voor ruim 9.000 zonder succes blijven. Bijna 21.000 asielzoekers zullen wel een baan vinden. Volgens de NBB spelen er heel wat factoren mee waarom het voor veel vluchtelingen moeilijk is om aan werk te raken, zoals een ontoereikend scholingsniveau, problemen bij de erkenning van vaardigheden van geschoolde asielzoekers, het gebrek aan kennis van een van de landstalen en discriminatie. De auteurs raden overheid en bedrijven aan om niet bij de pakken te blijven zitten en werk te maken van de inschakeling op de arbeidsmarkt van de asielzoekers. Ze geven ook enkele aanbevelingen, zoals een stelselmatige erkenning van hun diploma's, taalonderwijs voor iedereen en het vermijden van gettovorming in sociaaleconomisch achtergestelde instellingen. Het rapport veegt bovendien de hypothese van tafel dat de toename van het arbeidsaanbod, door de komst van duizenden asielzoekers, een negatieve impact zou hebben op de arbeidskansen van de autochtone bevolking. (Belga)