Twee op de drie Belgische werknemers die wel zicht hebben op de looncriteria, geven aan dat anciënniteit in hun geval de meest doorslaggevende factor vormt. Dat criterium wordt ook nauwelijks ter discussie gesteld : 61 procent van de Belgen vindt het goed dat het loon stijgt op basis van anciënniteit. Werknemers schatten dat dus hoger in dan individuele resultaten (45 procent) en collectieve resultaten, zoals omzet en winstgevendheid (40 procent). Ook blijkt uit het onderzoek dat 84 procent van de Belgen niet de mogelijkheid heeft om keuzes te maken binnen zijn loonpakket. "In de huidige 'war for talent' zou je verwachten dat werknemers en sollicitanten zelf keuzes kunnen maken in functies van hun eigen behoeftes", klinkt het bij Acerta. "Dankzij die keuzevrijheid verhoog je de autonomie van je medewerkers en dat werkt dan weer motiverend." Tot slot blijkt uit het onderzoek dat het loon vooral voor de jongere werknemers - twintigers, dertigers en veertigers - als een motiverende factor wordt beschouwd. "Jongere medewerkers zijn nog fel geïnteresseerd in hun groeipad, inclusief het financiële plaatje. Ze zijn recenter op de arbeidsmarkt gekomen en ervaren de groei in loon als een teken van erkenning. Daarenboven hebben jonge mensen ook hoge kosten, ze bouwen aan hun gezin en hun huis bijvoorbeeld. Daarom gaan zij meer belang hechten aan loon dan oudere werknemers", zegt Ellen Roelants van Acerta. Voor het loononderzoek werden tussen 26 januari en 9 februari meer dan 2.000 werknemers ondervraagd. (Belga)

Twee op de drie Belgische werknemers die wel zicht hebben op de looncriteria, geven aan dat anciënniteit in hun geval de meest doorslaggevende factor vormt. Dat criterium wordt ook nauwelijks ter discussie gesteld : 61 procent van de Belgen vindt het goed dat het loon stijgt op basis van anciënniteit. Werknemers schatten dat dus hoger in dan individuele resultaten (45 procent) en collectieve resultaten, zoals omzet en winstgevendheid (40 procent). Ook blijkt uit het onderzoek dat 84 procent van de Belgen niet de mogelijkheid heeft om keuzes te maken binnen zijn loonpakket. "In de huidige 'war for talent' zou je verwachten dat werknemers en sollicitanten zelf keuzes kunnen maken in functies van hun eigen behoeftes", klinkt het bij Acerta. "Dankzij die keuzevrijheid verhoog je de autonomie van je medewerkers en dat werkt dan weer motiverend." Tot slot blijkt uit het onderzoek dat het loon vooral voor de jongere werknemers - twintigers, dertigers en veertigers - als een motiverende factor wordt beschouwd. "Jongere medewerkers zijn nog fel geïnteresseerd in hun groeipad, inclusief het financiële plaatje. Ze zijn recenter op de arbeidsmarkt gekomen en ervaren de groei in loon als een teken van erkenning. Daarenboven hebben jonge mensen ook hoge kosten, ze bouwen aan hun gezin en hun huis bijvoorbeeld. Daarom gaan zij meer belang hechten aan loon dan oudere werknemers", zegt Ellen Roelants van Acerta. Voor het loononderzoek werden tussen 26 januari en 9 februari meer dan 2.000 werknemers ondervraagd. (Belga)