Risicogroepen voor een herstructurering zijn technische professionals en ondersteunende bedienden, werknemers met een vast contract, hoger geschoolden en werknemers ouder dan 35 jaar. Risicogroepen voor jobonzekerheid zijn werkenden met een tijdelijk contract, lager geschoolden, arbeiders, jongeren en werknemers van buitenlandse origine. Dit impliceert volgens de onderzoekers dat de overheid aan verschillende risicogroepen aandacht dient te geven, wanneer ze zich wil toespitsen op het reduceren van de gevolgen van de economische crisis. Op basis van 22 indicatoren van het onderzoek konden de Belgische werknemers worden onderverdeeld in zes categorieën, op basis van de kwaliteit van hun arbeidsomstandigheden: 34 procent heeft een baan van uitstekende kwaliteit, 27 procent heeft een job van lage kwaliteit, de overige 39 procent vallen tussen deze twee cijfers. De studie merkt tussen 2010 en 2015 een beperkte toename van taakautonomie en taakcomplexiteit, terwijl autonoom teamwerk en werkdruk ongewijzigd blijven. Daarnaast is er een beperkte daling van de emotionele belasting en risico's en een sterke daling van repetitieve taken. Vorig jaar werd er ook veel minder op een vaste werkplek gewerkt. Werknemers kregen vorig jaar ten opzichte van 2010 ook veel vaker de kans om opleidingen te volgen. (Belga)

Risicogroepen voor een herstructurering zijn technische professionals en ondersteunende bedienden, werknemers met een vast contract, hoger geschoolden en werknemers ouder dan 35 jaar. Risicogroepen voor jobonzekerheid zijn werkenden met een tijdelijk contract, lager geschoolden, arbeiders, jongeren en werknemers van buitenlandse origine. Dit impliceert volgens de onderzoekers dat de overheid aan verschillende risicogroepen aandacht dient te geven, wanneer ze zich wil toespitsen op het reduceren van de gevolgen van de economische crisis. Op basis van 22 indicatoren van het onderzoek konden de Belgische werknemers worden onderverdeeld in zes categorieën, op basis van de kwaliteit van hun arbeidsomstandigheden: 34 procent heeft een baan van uitstekende kwaliteit, 27 procent heeft een job van lage kwaliteit, de overige 39 procent vallen tussen deze twee cijfers. De studie merkt tussen 2010 en 2015 een beperkte toename van taakautonomie en taakcomplexiteit, terwijl autonoom teamwerk en werkdruk ongewijzigd blijven. Daarnaast is er een beperkte daling van de emotionele belasting en risico's en een sterke daling van repetitieve taken. Vorig jaar werd er ook veel minder op een vaste werkplek gewerkt. Werknemers kregen vorig jaar ten opzichte van 2010 ook veel vaker de kans om opleidingen te volgen. (Belga)