Opmerkelijk is verder dat wie effectief een bedrijf opstart, dat eerder doet vanuit noodzaak dan vanuit opportuniteit. De ambities van starters inzake jobcreatie en innovatie liggen in Vlaanderen laag. Wel is de internationale ingesteldheid van de Vlaming bij de hoogste in Europa. "Op basis van dit onderzoek weten we dat veel Vlamingen (43 procent) kiezen voor ondernemerschap vanuit noodzaak", aldus onderzoekster Tine Holvoet. "In vergelijkbare innovatie-gedreven economieën in de ons omringende landen is dat gemiddeld 16 procent; in alle innovatie-gedreven landen wereldwijd is dat 18 procent. Enkel Griekenland (35 procent) en Slovakije (33 procent) kennen ook hoge cijfers." Volgens de studie is er in Vlaanderen een relatief gebrek aan ondernemerschapscultuur. Voor een op de twee bevraagden die goede opportuniteiten zien, is de angst om te mislukken een structurele rem op hun latent ondernemerschap. En slechts drie op de tien Vlamingen hebben vertrouwen in hun eigen kennis en vaardigheden om een zaak op te starten, de laagste score in jaren. Concreet bedroeg het aantal respondenten dat net een onderneming heeft opgericht of er een aan het oprichten is, voor Vlaanderen 4,7 procent in 2014. In vergelijking met de Europese referentielanden (7 procent) is dat relatief laag. (Belga)

Opmerkelijk is verder dat wie effectief een bedrijf opstart, dat eerder doet vanuit noodzaak dan vanuit opportuniteit. De ambities van starters inzake jobcreatie en innovatie liggen in Vlaanderen laag. Wel is de internationale ingesteldheid van de Vlaming bij de hoogste in Europa. "Op basis van dit onderzoek weten we dat veel Vlamingen (43 procent) kiezen voor ondernemerschap vanuit noodzaak", aldus onderzoekster Tine Holvoet. "In vergelijkbare innovatie-gedreven economieën in de ons omringende landen is dat gemiddeld 16 procent; in alle innovatie-gedreven landen wereldwijd is dat 18 procent. Enkel Griekenland (35 procent) en Slovakije (33 procent) kennen ook hoge cijfers." Volgens de studie is er in Vlaanderen een relatief gebrek aan ondernemerschapscultuur. Voor een op de twee bevraagden die goede opportuniteiten zien, is de angst om te mislukken een structurele rem op hun latent ondernemerschap. En slechts drie op de tien Vlamingen hebben vertrouwen in hun eigen kennis en vaardigheden om een zaak op te starten, de laagste score in jaren. Concreet bedroeg het aantal respondenten dat net een onderneming heeft opgericht of er een aan het oprichten is, voor Vlaanderen 4,7 procent in 2014. In vergelijking met de Europese referentielanden (7 procent) is dat relatief laag. (Belga)