De papieren belastingaangifte voor het aanslagjaar 2015 moest ten laatste op 30 juni ingediend worden. Wie zijn aangifte via Tax-on-web deed, kon dat nog tot 15 juli. Mensen die dat nalieten kregen in september een herinneringsbrief, waarna ze nog twee weken de tijd kregen om hun aangifte in orde te brengen. Dinsdag verstuurde de FOD Financiën een eerste reeks boetes naar mensen die ook daarna hun aangifte nog niet in orde brachten. Begin 2016 volgt nog een reeks boetes. Daar kunnen ook nog belastingverhogingen van 10 tot 200 procent en/of een aanslag van ambtswege bijkomen. De FOD Financiën benadrukt dat het mensen op verschillende manieren helpt bij het invullen van hun aangifte. Zo bestaan er de voorstellen van vereenvoudigde aangiften, is er Tax-on-web en kunnen mensen hun aangifte ook laten invullen. In 2014 diende 3,19 procent van de belastingplichtigen hun aangifte niet in. Voor 2015 zijn er nog geen cijfers. (Belga)

De papieren belastingaangifte voor het aanslagjaar 2015 moest ten laatste op 30 juni ingediend worden. Wie zijn aangifte via Tax-on-web deed, kon dat nog tot 15 juli. Mensen die dat nalieten kregen in september een herinneringsbrief, waarna ze nog twee weken de tijd kregen om hun aangifte in orde te brengen. Dinsdag verstuurde de FOD Financiën een eerste reeks boetes naar mensen die ook daarna hun aangifte nog niet in orde brachten. Begin 2016 volgt nog een reeks boetes. Daar kunnen ook nog belastingverhogingen van 10 tot 200 procent en/of een aanslag van ambtswege bijkomen. De FOD Financiën benadrukt dat het mensen op verschillende manieren helpt bij het invullen van hun aangifte. Zo bestaan er de voorstellen van vereenvoudigde aangiften, is er Tax-on-web en kunnen mensen hun aangifte ook laten invullen. In 2014 diende 3,19 procent van de belastingplichtigen hun aangifte niet in. Voor 2015 zijn er nog geen cijfers. (Belga)