De Europese Commissie verplichtte de Belgische overheid begin dit jaar om bijna 900 miljoen euro terug te vorderen van een reeks multinationals. Deze bedrijven hadden dankzij de zogenaamde excess profit rulings of overwinstrulings jarenlang hun belastingfactuur kunnen drukken. Maar de Commissie oordeelde dat die fiscale rulings neerkomen op illegale staatssteun.

350 miljoen euro terugbetaald

Uit begrotingsnotificaties die De Tijd kon inkijken, blijkt dat reeds 350 miljoen euro aan niet-betaalde belastingen is terugbetaald. Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevestigt "het eenmalige positieve effect op de begroting", maar blijft niettemin bij de beslissing om de Europese beslissing aan te vechten. "Dat nu al 350 miljoen euro is opgehaald, verandert niets aan die beslissing", klinkt het.

Een eerste beroep in kort geding werd door het Europees Hof van Justitie verworpen, maar ons land startte ook een normale beroepsprocedure. Die uitspraak kan nog jaren op zich laten wachten. "Maar als we dit beroep winnen, moeten we de bedrijven terugbetalen en zal er een eenmalig negatief effect zijn op de begroting", licht het kabinet toe. (Belga/NS)

De Europese Commissie verplichtte de Belgische overheid begin dit jaar om bijna 900 miljoen euro terug te vorderen van een reeks multinationals. Deze bedrijven hadden dankzij de zogenaamde excess profit rulings of overwinstrulings jarenlang hun belastingfactuur kunnen drukken. Maar de Commissie oordeelde dat die fiscale rulings neerkomen op illegale staatssteun. Uit begrotingsnotificaties die De Tijd kon inkijken, blijkt dat reeds 350 miljoen euro aan niet-betaalde belastingen is terugbetaald. Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevestigt "het eenmalige positieve effect op de begroting", maar blijft niettemin bij de beslissing om de Europese beslissing aan te vechten. "Dat nu al 350 miljoen euro is opgehaald, verandert niets aan die beslissing", klinkt het. Een eerste beroep in kort geding werd door het Europees Hof van Justitie verworpen, maar ons land startte ook een normale beroepsprocedure. Die uitspraak kan nog jaren op zich laten wachten. "Maar als we dit beroep winnen, moeten we de bedrijven terugbetalen en zal er een eenmalig negatief effect zijn op de begroting", licht het kabinet toe. (Belga/NS)