Het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ligt sinds maart veel hoger dan in de maanden daarvoor. Dat hangt samen met de terugval van de economische activiteit door de coronacrisis. Tussen februari en maart steeg het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid van 84.100 personen tot 400.300 personen. In april kende dat aantal een piek met 792.100 personen.

In de maanden daarna is het aantal tijdelijke werklozen weer sterk gedaald, van 701.000 personen in mei naar 142.500 in september. In oktober steeg dat aantal echter opnieuw tot 209.400 personen. Het gaat voor de meest recente maanden om voorlopige cijfers die in de toekomst nog geactualiseerd zullen worden.

In oktober 2020 ontvingen ook ongeveer 159.900 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering van de RVA. Het gaat om de som van 136.100 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en iets meer dan 23.700 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Het totale getal ligt 1 procent lager dan in oktober 2019: bij de werkzoekende uitkeringsgerechtigden ging het om een stijging van 9 procent tegenover een jaar eerder, bij de niet-werkende werkzoekenden om een daling van 36 procent.

Het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ligt sinds maart veel hoger dan in de maanden daarvoor. Dat hangt samen met de terugval van de economische activiteit door de coronacrisis. Tussen februari en maart steeg het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid van 84.100 personen tot 400.300 personen. In april kende dat aantal een piek met 792.100 personen. In de maanden daarna is het aantal tijdelijke werklozen weer sterk gedaald, van 701.000 personen in mei naar 142.500 in september. In oktober steeg dat aantal echter opnieuw tot 209.400 personen. Het gaat voor de meest recente maanden om voorlopige cijfers die in de toekomst nog geactualiseerd zullen worden. In oktober 2020 ontvingen ook ongeveer 159.900 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering van de RVA. Het gaat om de som van 136.100 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en iets meer dan 23.700 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Het totale getal ligt 1 procent lager dan in oktober 2019: bij de werkzoekende uitkeringsgerechtigden ging het om een stijging van 9 procent tegenover een jaar eerder, bij de niet-werkende werkzoekenden om een daling van 36 procent.